Välkommen till Strokeföreningen

Torsdagar klockan 14 Bangolfspel utomhus.
Vi kommer att vara i stadsparken och spela golf torsdagar klockan 14. Ingång från Skyttegatan vid soffan Lövkoja, och skulpturen Balans. Ta med handskar. Du kan ta med fika eller köpa fika i stadsparken. Vi vill begränsa antalet deltagare per spelomgång – till runt 8 personer. Vi delar in i olika grupper om det skulle behövas.

Måndagar klockan 10 ”Fikapaus” genom telefonmöte.
Vi försöker att använda vår nya linje för telefonmöten att ”småprata” med varandra i grupp – vill Du vara med ta kontakt med Inga 070 275 96 52 för inloggningskod!

Vi har nu en E-postadress till föreningen: orebrolansstrokeforening@gmail.com
har Du synpunkter, tankar eller goda råd till oss så kan Du sända en E-post. Kontaktuppgifter finns också under fliken styrelser.