Välkommen till Strokeföreningen

Örebro läns Strokeförening och Strokeföreningen Örebro (lokalförening) vill tacka alla som bidragit till den fina verksamheten under 2019. Målsättningen inför 2020 – 2021 är att bilda lokalföreningar även i Lindesberg och Karlskoga.

Gruppaktiviteter 2020:
Bangolfen startar 9 januari i Örebro och 15 januari i Lindesberg.
Rytmikkursen startar 22 januari för nybörjare 13.00 och fortsättningskurs 14.30.
Släktforskningskursen startar den 24 februari.
Strokeskola i mars – om det blir tillräckligt med deltagare.
Promenadgruppen i april
Kostcirkeln när det finns tillräckligt med deltagare.

Alla aktiviteter finns presenterade under kalender och medlemsmöten.