Välkommen till Strokeföreningen

VARNING: TYVÄRR SÅ FINNS DET OSERIÖSA AKTÖRER SOM DRAR NYTTA AV NUVARANDE SITUATION OCH PÅSTÅR SIG SÄLJA VACCINATIONSDOSER VIA TELEFON ELLER VIA INTERNET! KOM IHÅG ATT MYNDIGHETER INTE FRÅGAR EFTER HELA PERSONNUMRET ELLER BANKID.

Det officiella vaccinationsprogrammet för Covid Vaccinationer är enligt NA 5 februari 2021:

FAS 1: Särskilda boenden/personer med hemtjänst. Vård och omsorgspersonal. Hushållskontakter.
FAS 2 65 år och äldre, vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade).
FAS 3 60-64 år med medicinsk riskökning
60-64 år
18-59 år med medicinsk riskökning
Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder
FAS 4 Övriga 18-59 år

Håll uppsikt i tidningar och på media hur Du ska göra för att få Din vaccination. Tänk på att kontrollera att det är myndigheter som ger informationen.
Tidsplanen beror på tillgång till vaccin men planen är att alla ska vara vaccinerade till midsommar.

Vi har nu en E-postadress till strokeföreningarna: orebrolansstrokeforening@gmail.com
har Du synpunkter, tankar eller goda råd förmedla dem gärna. Kontaktuppgifter finns också under fliken våra styrelser.