Välkommen till Strokeföreningen

Vi har nu en E-postadress till föreningen: orebrolansstrokeforening@gmail.com
har Du synpunkter, tankar eller goda råd till oss så kan Du sända en E-post. Kontaktuppgifter finns också under fliken styrelser.

Så fort det finns möjlighet kommer vi att starta våra medlemsaktiviteter.
Först på programmet kommer vi att försöka genomföra utomhusaktiviteter. Information kommer att komma på hemsidan.

Vi försöker att använda vår nya linje för telefonmöten att ”småprata” med varandra i grupp vi kallar det för ”fikapaus” – vill Du vara med hör av Dig!