Strokeföreningen i Örebro län


Vi fortsätter att spela boule och bangolf hela sommaren. Tisdagar boule i Karlaparken och torsdagar bangolf i Stadsparken, se under kalender.

Lokalföreningen i Norra Örebro län. Se föreningens egen hemsida https://norraorebrolan.strokeforbundet.se

Anhörigcentrum har kursverksamhet för anhöriga. Intresserad? hör av Dig till anhörigkontakt – se under styrelsen.

Varför ska man vara med i en strokeförening?
Ge och få gemenskap, träffa nya vänner
Få en social gemenskap med andra som känner igen svårigheterna
Anhöriga kan träffa andra anhöriga i liknande situation
Ge möjlighet till personlig utveckling tillsammans med andra som har erfarenhet av sjukdomen stroke
Få information och kunskap om stroke
Få medlemstidningen Strokekontakt med fyra nummer per år
För att stödja Strokeföreningarnas verksamhet
Vara med och påverka samhället för en bättre strokevård på alla nivåer
Öka antalet medlemmar så aktiviteter kan utökas på flera platser i länet.

VILL DU BLI MEDLEM? Se under fliken medlemskap!