Strokeföreningen i Örebro län

Valberedningen har nu startat sitt arbete inför 2022.
Är det så att Du vill nominera en lämplig kandidat till våra styrelser eller känner Dig manad att hjälpa till så ta kontakt med Gudrun H 070 514 89 34 eller Ylva 072 858 45 82.

Strokeföreningen Örebro och Örebro läns Strokeförening har denna hemsida tillsammans. Under kalender presenteras medlemsmöten. Är Du intresserad av att delta i gruppaktiviteter se under fliken gruppaktiviteter. Är Du intresserad av den verksamhet vi bedrivit under åren se under historik och sök fram det år Du vill studera.

Strokeföreningen har en lokalföreningen i Norra Örebro län, för medlemmar i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. Se Norra Örebro läns egen hemsida: https://norraorebrolan.strokeforbundet.se

Strokeföreningen i Örebro län har också ansvar för Värmlands län eftersom det inte finns någon Strokeförening i Värmland. Planer finns att starta stödgrupper i Värmland och vi söker stödpersoner. Värmland har en egen hemsida: https://varmland.strokeforbundet.se/

Varför ska man vara med i en strokeförening?
Ge och få gemenskap, träffa nya vänner
Få en social gemenskap med andra som känner igen svårigheterna
Anhöriga kan träffa andra anhöriga i liknande situation
Ge möjlighet till personlig utveckling tillsammans med andra som har erfarenhet av sjukdomen stroke
Få information och kunskap om stroke
Få medlemstidningen Strokekontakt med fyra nummer per år
För att stödja Strokeföreningarnas verksamhet
Vara med och påverka samhället för en bättre strokevård på alla nivåer
Öka antalet medlemmar så aktiviteter kan utökas på flera platser i länet.

VILL DU BLI MEDLEM? Se under fliken medlemskap!