Välkommen till Strokeföreningen

Vår Lokalförening: Strokeföreningen Örebro håller på för fullt med aktiviteter golfen på Bubblis om torsdagar är en populär aktivitet.

Två möten har genomförts tidigare i Lindesberg. Nästa möte blir den 27 november då Bosse Häger ska berätta fotbollsminnen. 2020 är första mötet den 15 januari. Målet är att under 2020 bilda en lokalförening i Lindesberg.