Strokeföreningen i Örebro län

Släktforskningskurs startade 13 september. Det finns två platser kvar. Vill Du vara med ta kontakt med Gudrun 070 514 89 34. Se under fliken Gruppaktiviteter.
Rytmikkursen startar onsdagen den 6 oktober, nybörjare 13.00 och fortsättning 14.30. Vill Du vara med ta kontakt med Inga 070 275 96 52. Se information under fliken gruppaktiviteter.
Bangolf varje torsdag 13.30 i Aktivitetsrummet Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A Örebro. Ingen anmälan.

Träning på land hänvisar vi till Hälsobro, måndagar 10.30. Träningskort löser man direkt på Hälsobro Manillagatan 10 Örebro. Träningen sker i en lugn miljö. Måndagar 10.30 träffas Strokeföreningens medlemmar och tränar se under gruppaktiviteter.

Träning i vatten hänvisar vi till Örebro Handikapp IF, medlemsavgift 350 kronor/ år. ÖHIF har vattengymnastik varje torsdag på Eyrabadet 18.30 – 20.30. Träningen sker i varm bassäng och med värdar som hjälper till. Anmälan till Evert 070 552 11 23 på Örebro Handikapp IF.

Anhörigcentrum har stödgrupper och kursverksamhet för anhöriga. Kontaktperson från Strokeföreningen är Ylva 072 858 45 82.

Strokeföreningen har en lokalföreningen i Norra Örebro län, för medlemmar i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. Se Norra Örebro läns egen hemsida: https://norraorebrolan.strokeforbundet.se

Varför ska man vara med i en strokeförening?
Ge och få gemenskap, träffa nya vänner
Få en social gemenskap med andra som känner igen svårigheterna
Anhöriga kan träffa andra anhöriga i liknande situation
Ge möjlighet till personlig utveckling tillsammans med andra som har erfarenhet av sjukdomen stroke
Få information och kunskap om stroke
Få medlemstidningen Strokekontakt med fyra nummer per år
För att stödja Strokeföreningarnas verksamhet
Vara med och påverka samhället för en bättre strokevård på alla nivåer
Öka antalet medlemmar så aktiviteter kan utökas på flera platser i länet.

VILL DU BLI MEDLEM? Se under fliken medlemskap!