Strokeföreningen i Örebro län

Lär Dig om Bank ID och Swish. Vill Du vara med ta kontakt med Gudrun 070 514 89 34. Se under fliken Gruppaktiviteter.

Rytmikkursen onsdagar nybörjare 13.00 och fortsättning 14.30. Vill Du vara med ta kontakt med Inga 070 275 96 52. Se information under fliken gruppaktiviteter.

Bangolf varje torsdag 13.30 i Aktivitetsrummet Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A Örebro. Ingen anmälan.

Strokeföreningen har en lokalföreningen i Norra Örebro län, för medlemmar i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. Se Norra Örebro läns egen hemsida: https://norraorebrolan.strokeforbundet.se

Varför ska man vara med i en strokeförening?
Ge och få gemenskap, träffa nya vänner
Få en social gemenskap med andra som känner igen svårigheterna
Anhöriga kan träffa andra anhöriga i liknande situation
Ge möjlighet till personlig utveckling tillsammans med andra som har erfarenhet av sjukdomen stroke
Få information och kunskap om stroke
Få medlemstidningen Strokekontakt med fyra nummer per år
För att stödja Strokeföreningarnas verksamhet
Vara med och påverka samhället för en bättre strokevård på alla nivåer
Öka antalet medlemmar så aktiviteter kan utökas på flera platser i länet.

VILL DU BLI MEDLEM? Se under fliken medlemskap!