Strokeföreningen i Örebro län

Valberedningen har nu startat sitt arbete inför 2022.
Är det så att Du vill nominera en lämplig kandidat till våra styrelser eller känner Dig manad att hjälpa till så ta kontakt med Gudrun H 070 514 89 34 eller Ylva 072 858 45 82.

Strokeföreningen Örebro och Örebro läns Strokeförening har denna hemsida tillsammans. Se under flikarna vad vi gör och har gjort.

Strokeföreningen har en lokalföreningen i Norra Örebro län, för medlemmar i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner. Se Norra Örebro läns egen hemsida: https://norraorebrolan.strokeforbundet.se/

Strokeföreningen i Örebro län har också ansvar för Värmlands län eftersom det inte finns någon Strokeförening i Värmland. Planer finns att starta stödgrupper i Värmland och vi söker stödpersoner. Värmland har en egen hemsida: https://varmland.strokeforbundet.se/

VILL DU BLI MEDLEM? Se under fliken medlemskap!