Kost för hjärta och kärl

KURSEN STARTAR NÄR KURSEN FÅTT LÄMPLIGT ANTAL DELTAGARE:
Ny forskning betyder ett nytt sätt att se på mat och måltider och dess betydelse för hälsan. Syftet med studiecirkeln är att deltagarna med kurslitteraturen som vägledning samtalar om ny forskning inom näringsfysiologi, nutrition och hela matsmältningssystemet. Fokus ligger på kost som förebygger hjärt -kärlsjukdomar.

Forskningen inom näringsfysiologin har de senaste åren gjort banbrytande upptäckter om kostens betydelse för människans immunsystem och den totala hälsan, ett paradigmskifte i synen på kostens betydelse. Forskarna har upptäckt ett nytt organ mikrobiotan som i tarmen kallas för tarmbiotan. Tarmbiotan är de tarmbakterier som tar hand om matsmältningen, tillverkar vitaminer och biokemiska signalmolekyler eller samverkar med de hormoner som reglerar lycka, stress, hunger och mättnad.

I studiecirkeln reder vi ut begreppen, talar om mat och lär av varandra.

Lokal är ABF:s lokaler Fredsgatan 18 Örebro. Kursprogrammet är fem kurstillfällen. Veckodag för kursen kan anpassas efter deltagarna.

Kursen ges utan kostnad för Örebro läns strokeförenings medlemmar och plats finns för max 10 deltagare.

Kontaktperson och undervisare: Sol-Britt Fontander
073 106 30 67 alternativt solbritt.fontander@gmail.com.

Litteratur

Enders, G. (2015). Charmen med tarmen. Stockholm: Bokförlaget Forum.
Jonsson, D. (2016). Magsmart. Stockholm: Fitnessförlaget.
Sundin, A. & Dolgiras,P. (2008). Hjärta och kärl. halsoforlaget.se: Hälsoförlaget.

Örebro läns strokeförening har köpt in ett exemplar av kurslitteraturen för cirkulation mellan kursdeltagarna.