Kost för hjärta och kärl

KURSEN STARTAR NÄR KURSEN FÅTT LÄMPLIGT ANTAL DELTAGARE:
Ny forskning betyder ett nytt sätt att se på mat och måltider. Syftet med studiecirkeln är att deltagarna med kurslitteraturen som vägledning samtalar om ny forskning inom näringsfysiologi, nutrition och hela matsmältningssystemets betydelse för människans hälsa. Fokus är på kost som förebygger hjärt-kärlsjukdomar och rehabiliterar efter stroke.

Forskningen inom näringsfysiologin har de senaste åren gjort banbrytande upptäckter om kostens betydelse för människans immunsystem och den totala hälsan, ett paradigmskifte i synen på kostens betydelse. Forskarna har upptäckt ett nytt organ mikrobiotan som i tarmen kallas för tarmbiotan.

Tarmbiotan är de tarmbakterier som tar hand om matsmältningen, tillverkar vitaminer och biokemiska signalmolekyler eller samverkar med de hormoner som reglerar lycka, stress, hunger och mättnad. Magen har sitt eget nervsystem där tarmbakterierna spelar en viktig roll. Magens nervsystem som kallas för det endokrina nervsystemet står via nervus vagus i direktkontakt med hjärnan.

Ny kunskap ger dig redskapen för att ta kontroll över din hälsa. I studiecirkeln reder vi ut begreppen, talar om mat och lär av varandra.

Lokal är ABF:s lokaler Fredsgatan 18 Örebro. Kursprogrammet är fem kurstillfällen. Veckodag för kursen kan anpassas.

Kursen ges utan kostnad för Örebro läns strokeförenings medlemmar och plats finns för max 10 deltagare.

Sol-Britt Fontander ansvarar för studiecirkeln. Är Du nyfiken ta kontakt med Sol-Britt 073 106 30 67 alternativt solbritt.fontander@gmail.com.

Litteratur

Enders, G. (2015). Charmen med tarmen. Stockholm: Bokförlaget Forum.

Jonsson, D. (2016). Magsmart. Stockholm: Fitnessförlaget.

Sundin, A. & Dolgiras,P. (2008). Hjärta och kärl. halsoforlaget.se: Hälsoförlaget.

Örebro läns strokeförening har köpt in ett exemplar av kurslitteraturen för cirkulation mellan kursdeltagarna.