Strokeskola

Kursen riktar sig till medlemmar i Örebro läns strokeförening, både strokeerfarna och anhöriga. Syftet med strokeskolan är att öka kunskapen om strokesjukdomen och diskutera olika förhållningssätt och strategier i vardagen. Medlemskap i Strokeföreningen är ett krav och att ha egen erfarenhet av stroke eller vara anhörig. Max 8 deltagare.

Strokeskolan startar när det finns en grupp. Den är 8 tillfällen i ABF:s lokaler Fredsgatan 18 Örebro.

Kursen innehåller 8 olika tema. En samtalsledare med egen erfarenhet av stroke ansvarar för respektive tema och kursen hålls ihop av en kursledare. En presentation av temat och de konsekvenser detta kan ge inom strokeområdet följs av gemensamma diskussioner. Utvalda medlemmar i Örebro läns strokeförening är samtalsledare och Inga Blomstrand är kursledare.

Du som vill vara med, ta kontakt med Inga 070 275 96 52 alternativt inga.blomstrand@outlook.com

Program:

Lektion 1 Introduktion: Förebyggande arbete. Vad kan man begära som Strokepatient och anhörig? Finns det strategier för att hindra en stroke?

Lektion 2 Fysisk träning: Varför ska man träna fysiskt? Vad är träning och på vilka sätt kan man träna. När slutar träningen?

Lektion 3 Anhörigas roll: Vilka krav kan man som strokeerfaren ställa på sina anhöriga. Vilka arbetsuppgifter kan/vill anhöriga ta på sig. Vilken roll spelar aktiva anhöriga?

Lektion 4 Afasi, dysartri: Att förlora förmågan att kommunicera. Vilka vägar finns tillbaka till ett språk?

Lektion 5 Hjärntrötthet: Vilka strategier finns för att klara att leva ett så normalt liv som möjligt?

Lektion 6 Att få stroke som ung och anpassa sitt liv efter det. Vad innebär det i praktiken?

Lektion 7 Att ha problem att uppfatta sin omgivning/perceptionsproblem. Vilka strategier finns det när vardagen uppfattas på ett annat sätt än tidigare, eller inte uppfattas alls. Synproblem efter en stroke.

Lektion 8 Avslutning och uppföljning av de problemställningar som uppkommit under kursen.

Undervisningstillfällenas inbördes ordning kan skifta, innehållet kan till delar anpassas efter de medlemmar som finns i föreningen som är beredda att berätta om sina egna svårigheter och de lösningar som de funnit. Kursmaterialet består av Strokeförbundets skrifter kompletterad med ytterligare litteratur om stroke – se kurslista nedan.

Utvärdering av tidigare Strokeskolor:

Utvärderingarna visar att det enkla konceptet gav mycket tillbaka till deltagarna. Ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser. Med mer kunskap om strokesjukdomens konsekvenser kan medlemmarna informera och ställa tydligare krav som samhällsmedborgare.


Litteraturförslag:


Socialstyrelsens Nationella riktlinjer; Vård vid Stroke.
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 Huvudrapport med förbättringsområden
Riksstroke årsrapport 2021
Årsrapport Swe reh Rehabiliteringsregister

Strokeförbundets skrift; Stroke och livet efter, Stroke mitt i livet
Strokeförbundets skrifter om olika tillstånd efter en stroke; Det går att förebygga stroke, Afasi, Anhörig, Hjärntrötthet, AKUT testet, Varför ska man ta en promenad, etc
Post Stroke Checklista
Bolthe-Taylor, J; Min Stroke
Engvall, T; Ge aldrig upp!
Hansen, A; Hjärnstark Hur motion och träning stärker Din hjärna.
Johansson B, Rönnbäck; När hjärnan inte orkar, en bok om hjärntrötthet.
Johansson Lennarth, Anhörig i nöd och lust.
Mickelsson, C; Det gick en propp
Rex Svensson, K; Men jag då?
Simenon,G; Klockorna i Bicêtre
Thorsfeldt, Heikenborn A; Strokesurvivor

Strokeföreningen har litteratur för utlåning