Strokeskola

Kursen riktar sig till medlemmar i Örebro läns strokeförening, både strokeerfarna och anhöriga. Syftet med strokeskolan är att öka kunskapen om strokesjukdomen och diskutera olika förhållningssätt och strategier i vardagen. Kursen är kostnadsfri för strokeföreningens medlemmar, medlemskap i strokeföreningen är ett krav.

Strokeskola startar när intresse finns hos minst 5 medlemmar.

Kursen innehåller 8 olika tema. En samtalsledare med egen erfarenhet av stroke ansvarar för respektive tema och kursen hålls ihop av en kursledare. En presentation av temat och de konsekvenser detta kan ge inom strokeområdet följs av gemensamma diskussioner. Utvalda medlemmar i Örebro läns strokeförening är samtalsledare och Inga Blomstrand är kursledare.

Du som vill vara med, ta kontakt med Inga 070 275 96 52 alternativt inga.blomstrand@outlook.com

Mötestider är 8 utvalda tillfällen, först cirka 40 minuter presentation av dagens tema därefter paus cirka 30 minuter följt av 40 minuters diskussion. Exempel från tidigare kurser:
Program:
Kurstillfälle 1: Vad kan man begära? Inga Blomstrand
Kurstillfälle 2: Att träna sig vidare efter sin stroke
Kurstillfälle 3: Anhörigperspektivet Ylva Risberg
Kurstillfälle 4: Konsekvenser av afasi i vardagen Gudrun Hoffmeister/ Ellinor Danielsson
Kurstillfälle 5: Stroketrötthet Christina Larsdotter
Kurstillfälle 6: Mat och kost Sol Britt Fontander
Kurstillfälle 7: Att få stroke i unga år Lotta Ågren
Kurstillfälle 8: Avslutning och examen.

Utvärdering av tidigare strokeskolor visar att det enkla konceptet gav mycket tillbaka till deltagarna. Med ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser kan strokeföreningens medlemmar ställa tydligare krav som samhällsmedborgare.

Litteraturförslag:
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer; Vård vid Stroke.
Strokeförbundets skrift; Stroke Mitt i Livet
Hansen Anders; Hjärnstark Hur motion och träning stärker Din hjärna.
Bolthe- Taylor Jill; Min Stroke
Strokeförbundets små skrifter om afasi och hjärntrötthet.
Johansson B, Rönnbäck; När hjärnan inte orkar, en bok om hjärntrötthet.
Johansson Lennarth, Anhörig i nöd och lust.
Rex Svensson K, Men jag då.

Strokeföreningen har litteratur till utlåning