Medlemskap

Välkommen till Örebro läns Strokeförening som är en del av Strokeförbundet

Stroke RIKS förbundet har sitt kansli i Stockholm. Deras uppgift är: att stödja och bilda läns föreningar, sprida material och kunskap om strokesjukdomen och stimulera forskning.

Strokeförbundet har ansvar för medlemsregister och distribution av medlemstidning. Ansökan om medlemskap, förändring av adressuppgifter sker direkt till strokeförbundet. www.strokeforbundet.se

Årsavgiften är 215 kronor med tidning (160 utan tidning) och den betalas in till Strokeförbundet på plusgirokonto 441 85 42-9, använd helst blanketten på strokeförbundets hemsida.

Till Dig som är medlem vill vi kunna sända ut elektronisk information, anmäl därför Din E-postadress till Strokeförbundet.

Örebro Läns strokeförening är en länsförening av Strokeförbundet och ska:
Ge den som insjuknat i stroke och anhöriga ett aktivt stöd.
Ge möjlighet till personlig utveckling i samvaro med andra med erfarenhet av stroke.
Påverka kommun och region så möjligheten att återkomma till ett aktivt liv efter strokesjukdomen ökar.

Örebro läns Strokeförening är en länsförening för Örebro län och för tillfället också Värmlands län. Lokalföreningar finns inte i länet – ännu. Det finns grogrunder för lokalföreningar i Örebro, Lindesberg och Karlskoga, arbete pågår. Välkommen att vara med. Är det så att Du tillsammans med några fler vill starta en lokalförening i länet – ta kontakt med styrelsen.