Medlemskap

STROKE-Riksförbundet har sitt kansli i Stockholm. Ansökan om medlemskap, eller förändring av adressuppgifter sker direkt till strokeförbundet. https://strokeforbundet.se/bli-medlem/

Förbundet har ansvar för medlemsregister och distribution av medlemstidning. Årsavgiften är 215 kronor med tidning (160 utan tidning) och den betalas in till Strokeförbundet på plusgirokonto 441 85 42-9. Anmäl gärna Din E-postadress till strokeförbundet så vi kan sända elektroniska brev.

När Du löst Ditt medlemskap så kommer förbundet att meddela till lokalföreningen att Du blivit medlem. Du önskas välkommen till Din lokala organisation och får information om vårt lokala program.

SMIL Stroke Mitt I Livet har en sida på Facebook. Gruppen startades och administreras av medlemmar i STROKE – Riksförbundet och riktar sig till alla som ett diskussionsforum på nätet. Gruppen har en stark sekretess för att inlägg och kommentarer inte kan synas utanför gruppen. Du måste ansöka om medlemskap, genom att svara på några frågor innan Du blir medlem. Har Du frågor hör av Dig till Christina Wendin strokenorraorebrolan@gmail.com.