Medlemskap

STROKE-Riksförbundet har sitt kansli i Stockholm. Ansökan om medlemskap, förändring av adressuppgifter sker direkt till strokeförbundet. www.strokeforbundet.se

Förbundet har ansvar för medlemsregister och distribution av medlemstidning. Årsavgiften är 215 kronor med tidning (160 utan tidning) och den betalas in till Strokeförbundet på plusgirokonto 441 85 42-9. Anmäl gärna Din E-postadress till strokeförbundet så vi kan sända elektroniska brev.

När Du löst Ditt medlemskap så kommer förbundet att meddela till lokalföreningen att Du blivit medlem. Du önskas välkommen till Din lokala organisation och får information om vårt lokala program.

SMIL Stroke Mitt I Livet har en sida på Facebook. Gruppen startades och administreras av medlemmar i STROKE – Riksförbundet.

SMIL har 4000 medlemmar i Sverige. Ibland har SMIL en fysisk plats där medlemmarna träffas. Någon sådan plats finns inte i Örebro län ännu. Många från länet är aktiva i facebook diskussionerna. Här utbyter man tankar, idéer, peppar och tröstar. SMIL riktar sig främst till personer i yrkesför ålder men alla är välkomna, självklart också anhöriga.

Vill Du bli medlem i SMIL?
Sök Stroke mitt i livet på facebook. Gruppen har en stark sekretess för att inlägg och kommentarer inte kan synas utanför gruppen. Du måste ansöka om medlemskap, genom att svara på några frågor innan Du blir medlem. Har Du fler frågor så hör gärna av Dig till Christina Wendin strokenorraorebrolan@gmail.com.

Om Ni i SMIL gruppen vill träffas på en fysisk plats i Örebro län så hör av Er till Strokeföreningen inga.blomstrand@outlook.se Kanske kan även personer som inte är medlemmar i Facebook men i Örebro läns strokeförening/ Strokeföreningen Örebro få träffa Er? Se våra aktiviteter på strokeföreningens hemsida www.orebrolansstrokeforening.org Välkomna!