Styrelser

Strokeföreningen har två styrelser:
LÄN: Örebro Läns Strokeförening
LOKAL: Strokeföreningen Örebro

Ordförande LÄN
Christina Larsdotter Engelbrektsgatan 29  702 13 Örebro
Tel: 070-362 40 37 E-post: kristja7@hotmail.com

Vice ordförande LÄN
Bengt Karlsson Lilla Ågränd 2  703 64 Örebro
Tel: 076-189 80 31 E-post: bengt44.karlsson@telia.com

Ordförande LOKAL, Ledamot LÄN
Lars Eklund
Stortorget 15 702 11 Örebro
Tel: 076-006 70 37
E-post: lars52eklund@gmail.com

Kassör LÄN, LOKAL
Leif Bäckman Ringgatan 12 B  703 42 Örebro
Tel: 076-353 29 14 E-post: leif.backman2@comhem.se

Sekreterare LÄN, LOKAL
Inga Blomstrand A-L Elgströms väg 20  703 53 Örebro
Tel: 070-275 96 52 E-post: inga.blomstrand@comhem.se

Ledamot LÄN
Vanja Karlström Vetevägen 37  703 76 Örebro
Tel: 070-680 22 48 E-post: vanja.karlstrom@telia.com

Ledamot LÄN
Ellinor Danielsson Lavendelvägen 123  702 18 Örebro
Tel: 073-203 30 08 E-post: ellinor.danielsson50@gmail.com

Ledamot LÄN
Ann-Charlotte Ågren Ledgränd 5  703 45 Örebro
Tel: 070-217 08 56

Ledamot LOKAL
Birgitta Eriksson
Gudrun Hoffmeister

Kontaktperson för Norra länsdelen
Lars-Eric Adolfsson
Bodgatan 2C 711 30 Lindesberg
Tel: 073- 545 39 91
E-post: lars.adolf@hotmail.com

Kontaktperson för Västra länsdelen
Lena Morell
Badstugatan 2 691 32 Karlskoga
Tel: 073-987 54 40
E-post: lena.morell55@outlook.com

Ersättare LÄN, LOKAL
Ingegerd Oskarsson
Mejerivägen 28 703 80 Örebro
Tel: 070 -255 62 26
E-post: ingegerd.oskarsson@gmail.com

Ersättare LÄN
Göran Johansson
Stolpgränd 4 703 45 Örebro
Tel: 070-535 08 99
E-post: kgj44haga@gmail.com

Ersättare LÄN
Hans Williamsson
Markgatan 39  703 55 Örebro
Tel: 019-10 74 16

Anhörigstödjare LÄN
Ylva Risberg
Karlsgatan 32 G 703 41 Örebro
Tel: 072- 858 45 82
E-post ylva.risberg@outlook.com

Revisor LÄN, LOKAL
Elisabet Gustafsson
Köpsta 542  715 94 Odensbacken
Tel: 070-668 96 65
E-post: viola090909@spray.se

Revisor LÄN, LOKAL
Birgitta Åkerstedt
Floragatan 4 702 13 Örebro
Tel: 070-860 47 43

Valberedning LÄN, LOKAL
Ylva Risberg (sammankallande)
Karlsgatan 32 G 703 41 Örebro
Tel: 072-858 45 82
E-post: ylva.risberg@outlook.com

Gudrun Hoffmeister
Hjalmar Bergmans väg 68 703 41 Örebro
Tel: 070-514 89 34
E-post: ghoffmeister19@gmail.com

Eva- Lena Johansson
Västra Nobelgatan 37B 703 55 Örebro
Tel: 070244 50 87
E-post: evalenajohansson56@icloud.com

Ansvarig för Hemsidan
Inga Blomstrand
Tel: 070-275 96 52
E-post: inga.blomstrand@comhem.se