Våra styrelser

LÄN: Örebro läns Strokeförening

Organisationsnummer: 875005-7933
E-postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com (alla tre föreningar)

Ordförande LÄN
Christina Larsdotter Engelbrektsgatan 29  702 13 Örebro
Tel: 070-362 40 37 E-post: kristja7@hotmail.com

Vice ordförande LÄN
Bengt Karlsson 076-189 80 31 E-post: bengt44.karlsson@telia.com

Ledamöter:
Lars Eklund
Ellinor Danielsson
Lotta Ågren
Vanja Karlström
Lena Morell
Ingegerd Oskarsson
Hans Williamsson
Göran Johansson

Gemensamma ledamöter för föreningarna:
Kassör: Leif Bäckman 076-353 29 14  E-post: leif.backman1@outlook.com
Sekreterare Inga Blomstrand 070-275 96 52 inga.blomstrand@outlook.com
Revisor Elisabet Gustafsson 070-668 96 65 E-post: viola090909@spray.se
Revisor Birgitta Åkerstedt 070-860 47 43
Anhörigstödjare Ylva Risberg 072- 858 45 82 E-post: ylva.risberg@outlook.com

Valberedning för föreningarna
Ylva Risberg (sammankallande) 072-858 45 82 E-post: ylva.risberg@outlook.com
Gudrun Hoffmeister 070-514 89 34 E-post: ghoffmeister19@gmail.com
Eva- Lena Johansson 070-244 50 87 E-post: evalenajohansson56@icloud.com

LOKALFÖRENING: Strokeföreningen Örebro

Organisationsnummer: 872527-2926
E-postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Ordförande
Lars Eklund
Drottninggatan 52 702 22 Örebro
Tel: 076-006 70 37
E-post: lars52eklund@gmail.com

Ledamöter
Birgitta Eriksson
Gudrun Hoffmeister
Ingegerd Oskarsson

LOKALFÖRENING: Strokeföreningen i Norra Örebro län

Organisationsnummer: 802533-4882
E-postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Ordförande
Christina Wendin
Mejerigatan 8 
711 34 Lindesberg
Tel: 073 067 87 36
E-post: christina.wendin@hotmail.com

Ledamöter
Bo Häger
Lars Adolfsson
Sören Hård
Gudrun Hoffmeister

Ansvarig för hemsida Inga Blomstrand