Våra styrelser

Styrelsemöten under 2021
Länsföreningen: 15 mars, 26 april (årsmöte), 17 maj, 16 augusti, 18 oktober.
Strokeföreningen Örebro: 25 januari, 15 februari (årsmöte), 19 april, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 15 november.
Strokeföreningen i Norra Örebro län: 18 februari, 21 april, 9 juni, 25 augusti, 13 oktober, 15 december.
Välkommen på våra styrelsemöten – hör av Dig till ordföranden i förväg.

LÄN: Örebro läns Strokeförening

Organisationsnummer: 875005-7933
Hemsida: https:/orebrolansstrokeforening.org
E-postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Ordförande LÄN
Christina Larsdotter Engelbrektsgatan 29  702 13 Örebro
Tel: 070-362 40 37 E-post: kristja7@hotmail.com

Ledamöter LÄN:
Lars Eklund
Christina Wendin
Ellinor Danielsson
Lotta Ågren
Lena Morell
Bengt Karlsson

Gemensamma ledamöter för föreningarna:
Kassör: Leif Bäckman 076-353 29 14  E-post: leif.backman1@outlook.com
Sekreterare Inga Blomstrand 070-275 96 52 inga.blomstrand@outlook.com
Anhörigstödjare Ylva Risberg 072- 858 45 82 E-post: ylva.risberg@outlook.com

Valberedning för föreningarna
Ylva Risberg (sammankallande) 072-858 45 82 E-post: ylva.risberg@outlook.com
Gudrun Hoffmeister 070-514 89 34 E-post: ghoffmeister19@gmail.com

LOKALFÖRENING: Strokeföreningen Örebro

Organisationsnummer: 872527-2926
Hemsida: https:/orebrolansstrokeforening.org
Bankgiro: 5477-0375 Swish: 123-583 77 52
E-postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Ordförande
Lars Eklund
Drottninggatan 52 702 22 Örebro
Tel: 076-006 70 37
E-post: lars52eklund@gmail.com

Ledamöter
Birgitta Eriksson
Ingegerd Oskarsson
Kerstin Gustafsson
Bertolof Johansson
Ove Ström
Gudrun Hoffmeister

LOKALFÖRENING: Strokeföreningen i Norra Örebro län

Organisationsnummer: 802533-4882
Bankgiro: 5639-5254, Swish 123-585 78 00
Hemsida: https:/norraorebrolan.strokeforbundet.se
E-postadress: strokenorraorebrolan@gmail.com

Ordförande
Christina Wendin
Mejerigatan 8 
711 34 Lindesberg
Tel: 073 067 87 36
E-post: christina.wendin@hotmail.com

Ledamöter
Bo Häger
Lars Adolfsson
Sören Hård
Gudrun Hoffmeister

Ansvarig för hemsida Inga Blomstrand