Styrelser

LÄN: Örebro läns Strokeförening
med organisationsnummer: 875002-7933

LOKAL: Strokeföreningen Örebro
med organisationsnummer:802527-2926
E-postadress till båda föreningarna: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Ordförande LÄN
Christina Larsdotter Engelbrektsgatan 29  702 13 Örebro
Tel: 070-362 40 37 E-post: kristja7@hotmail.com

Vice ordförande LÄN
Bengt Karlsson Lilla Ågränd 2  703 64 Örebro
Tel: 076-189 80 31 E-post: bengt44.karlsson@telia.com

Ordförande LOKAL
Lars Eklund
Stortorget 15 702 11 Örebro
Tel: 076-006 70 37
E-post: lars52eklund@gmail.com

Kassör
Leif Bäckman Ringgatan 12 B  703 42 Örebro
Tel: 076-353 29 14 E-post: leif.backman2@comhem.se

Sekreterare
Inga Blomstrand A-L Elgströms väg 20  703 53 Örebro
Tel: 070-275 96 52 E-post: inga.blomstrand@comhem.se

Ledamot LÄN
Vanja Karlström
Ellinor Danielsson
Lotta Ågren

Ledamot LOKAL
Birgitta Eriksson
Gudrun Hoffmeister

Kontaktperson för Norra länsdelen
Lars-Eric Adolfsson
Bodgatan 2C 711 30 Lindesberg
Tel: 073- 545 39 91
E-post: lars.adolf@hotmail.com

Personlig ersättare: Christina Wendin
E-post: christina.wendin@hotmail.com

Kontaktperson för Västra länsdelen
Lena Morell
Badstugatan 2 691 32 Karlskoga
Tel: 073-987 54 40
E-post: lena.morell55@outlook.com

Ersättare i länsföreningen
Ingegerd Oskarsson
Göran Johansson
Hans Williamsson

Anhörigstödjare LÄN
Ylva Risberg
Karlsgatan 32 G 703 41 Örebro
Tel: 072- 858 45 82
E-post ylva.risberg@outlook.com

Revisor
Elisabet Gustafsson
Köpsta 542 715 94 Odensbacken
Tel: 070-668 96 65
E-post: viola090909@spray.se

Revisor 
Birgitta Åkerstedt
Floragatan 4 702 13 Örebro
Tel: 070-860 47 43

Valberedning
Ylva Risberg (sammankallande)
Karlsgatan 32 G 703 41 Örebro
Tel: 072-858 45 82
E-post: ylva.risberg@outlook.com

Gudrun Hoffmeister
Hjalmar Bergmans väg 68 703 41 Örebro
Tel: 070-514 89 34
E-post: ghoffmeister19@gmail.com

Eva- Lena Johansson
Geijerstamsvägen 7C 718 91 Frövi
Tel: 070-244 50 87
E-post: evalenajohansson56@icloud.com

Ansvarig för Hemsidan
Inga Blomstrand
Tel: 070-275 96 52
E-post: inga.blomstrand@comhem.se