Våra styrelser

Alla intresserade är välkommen på våra styrelsemöten – hör av Dig till ordföranden i förväg.

Styrelsemöten: 
Länsföreningen (ÖLS) 2023: Alla styrelsemöten via Zoom: 30 januari, 20 februari, 1 april årsmöte på Café Skogen, 17 april, 15 maj Höstens möten är inte inplanerade ännu.

Strokeföreningen Örebro (SÖ) 2023
: Konferensrum 1 Föreningarnas Hus, 23 januari 2023. Årsmöte 25 februari 13 mars, 17 april, 15 maj, 14 augusti,  sept – dec ej inbokade ännu.

Strokeföreningen i Norra Örebro län (SNÖ) 2023
: 26 januari, Årsmöte 23 februari. 27 april, Lindedagen/ Strokedagen 24 maj, Höstens möten är inte inplanerade ännu.

LÄN: Örebro läns Strokeförening (ÖLS)

Organisationsnummer: 875005-7933
Hemsida: https:/orebrolansstrokeforening.org
Länsföreningen har plusgirokonto: 4383802-8
Swish 123 353 42 86
E-postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Ordförande LÄN
Christina Larsdotter Engelbrektsgatan 29  702 13 Örebro
Tel: 070-362 40 37 E-post: kristja7@hotmail.com

Ledamöter LÄN:
Lars Eklund ordförande i  Strokeföreningen Örebro 
Christina Wendin ordförande i Strokeföreningen i Norra Örebro län
Ellinor Danielsson
Gudrun Hoffmeister
Gunilla Ekberg

Gemensamma ledamöter för föreningarna:
Kassör: Leif Bäckman 076-353 29 14  E-post: leif.backman1@outlook.com
Sekreterare Inga Blomstrand 070-275 96 52 inga.blomstrand@outlook.com
Anhörigstödjare Ylva Risberg 072- 858 45 82 E-post: ylva.risberg@outlook.com

Valberedning för föreningarna
Ylva Risberg (sammankallande) 072-858 45 82 E-post: ylva.risberg@outlook.com
Gudrun Hoffmeister 070-514 89 34 E-post: ghoffmeister19@gmail.com

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga kandidater till alla styrelseuppdrag i våra tre strokeföreningar.

LOKALFÖRENING: Strokeföreningen Örebro (SÖ)

Organisationsnummer: 872527-2926
Hemsida: https:/orebrolansstrokeforening.org
Bankgiro: 5477-0375 Swish: 123-583 77 52
E-postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Ordförande
Lars Eklund
Drottninggatan 52 702 22 Örebro
Tel: 076-006 70 37
E-post: lars52eklund@gmail.com

Ledamöter
Ingegerd Oskarsson
Kerstin Gustafsson styrelsens representant i valberedning
Bertolof Johansson
Ove Ström
Maivor Ljungdahl
Lotta Ågren

LOKALFÖRENING: Strokeföreningen i Norra Örebro län (SNÖ)

Organisationsnummer: 802533-4882
Bankgiro: 5639-5254, Swish 123-585 78 00
Hemsida: https:/norraorebrolan.strokeforbundet.se
E-postadress: strokenorraorebrolan@gmail.com

Ordförande
Christina Wendin
Kungsgatan 18 A
711 34 Lindesberg
Tel: 073 067 87 36
E-post: christina.wendin@hotmail.com

Ledamöter
Bo Häger
Sören Hård
Gudrun Hoffmeister
Wiveca Wendin

Ansvarig för hemsidan:
Inga Blomstrand 070 275 96 52
Vi tar gärna emot förslag på förbättringar