Boule

Vi kombinerar boulespelet med en promenad. Promenaden går till Karlaparken Folkungagatan – Karlsgatan Örebro. Vi börjar spela i maj och håller på till september. Tiden är 13.30. Vi spelar varje tisdag, så Du får ta på lämpliga kläder. Efter spelet fikar vi i parken, alla tar med eget fika.

Har Du frågor ta kontakt med Lotta Ågren 070 217 08 56.