Historik

Stroke- Riksförbundet bildades officiellt 1983.
Örebro läns strokeförening startades 1987 av 8 medlemmar från länet med stöd av ABF och Strokeförbundet.

I över 30 år har föreningen bedrivit verksamhet för att stödja personer med erfarenhet av stroke och deras anhöriga. Föreningen har också spridit kunskap om strokesjukdomen och dess konsekvenser. En strokeförening kan göra stora insatser på det personliga planet, ge kunskaper om stroke, ge kamratstöd, roa, uppmuntra och aktivera.

Den 5 november 2019 bildades länets första Lokalförening: Strokeföreningen Örebro. Arbete pågår att bilda fler lokalföreningar. Om intresse finns så är det möjligt att bilda stödgrupper på andra orter i länet.

Den 5 november 2020 bildades länets andra lokalförening: Strokeföreningen i Norra Örebro län. Den engagerar medlemmar i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner.

Sedan 2018 har Örebro läns Strokeförening också ett ansvar att stödja Värmlands län.

DE AKTIVITETER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅREN 1987 – 2020 FINNS PRESENTERADE ÅRSVIS UNDER FLIKEN AKTIVITETER.

Medlemsantalet har skiftat under åren men verksamheten har hela tiden utvecklats.
1987 8 medlemmar
1988 30 medlemmar
1989 43 medlemmar
1990 47 medlemmar
1991 55 medlemmar
1992 63 medlemmar
1993 71 medlemmar
1994 73 medlemmar
1995 100 medlemmar
1996 113 medlemmar
1997 142 medlemmar
1998 171 medlemmar
1999 186 medlemmar
2000 200 medlemmar
2001 194 medlemmar
2002 185 medlemmar
2003 200 medlemmar
2004 212 medlemmar
2005 215 medlemmar
2006 220 medlemmar
2007 224 medlemmar
2008 236 medlemmar
2009 221 medlemmar
2010 221 medlemmar
2011 195 medlemmar
2012 194 medlemmar
2013 176  medlemmar
2014 159 medlemmar
2015 151 medlemmar
2016 138 medlemmar
2017 140 medlemmar
2018 162 medlemmar + 81 medlemmar i Värmlands län = 243
2019 159 medlemmar + 74 medlemmar i Värmlands län = 233
2020

Hemsidan publicerades i oktober 2018.
2018
Sammanlagt 181 besökare, ett genomsnitt av 58 besökare /månad
(Okt 60, Nov 60, Dec 54)
2019
Sammanlagt 961 besökare, ett genomsnitt av 80 besökare/månad.
(Jan 60, Feb 46, Mar 87, Apr 77, Maj 103, Juni 56, Juli 40, Aug 91, Sep 98, Okt 107, Nov 107, Dec 89)
2020
Sammanlagt xx besökare, ett genomsnitt av xx besökare/månad

2020
Jan 105
Feb 86
Mar 91
Apr 58
Maj 63
Juni 44
Juli 72
Aug 92
Sep 94
Okt 156
Nov 108
Dec