Historik

Strokeförbundet bildades 6 maj 1980.

Örebro läns strokeförening startades 1987 av 8 medlemmar från länet med stöd av ABF och Strokeförbundet. I över 35 år har föreningen bedrivit verksamhet för att stödja personer med erfarenhet av stroke och deras anhöriga. Föreningen har också spridit kunskap om strokesjukdomen och dess konsekvenser. En strokeförening kan göra stora insatser på det personliga planet, ge kunskaper om stroke, ge kamratstöd, roa, uppmuntra och aktivera.

Den 5 november 2019 bildades länets första Lokalförening: Strokeföreningen Örebro (SÖ). Den engagerar medlemmar med postadress Örebro.

Den 5 november 2020 bildades länets andra Lokalförening: Strokeföreningen i Norra Örebro län (SNÖ). Den engagerar medlemmar i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner.

Om det finns några intresserade på en ort i länet, så går det att starta en stödgrupp. Försök pågår att starta en stödgrupp i Södra Örebro län (Askersund) i Västra länet Karlskoga och i Nora.

Sedan 2018 har Örebro läns Strokeförening ett ansvar att även stödja Värmlands län. Arbete pågår att bilda stödgrupper i Värmland. (Norra Värmland, Västra Värmland, Centrala Värmland och Östra Värmland). I mars 2023 bildades Västra Värmlands Strokeförening. Målsättningen är att Värmland ska ”stå på egna ben” 2024.

DE AKTIVITETER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅREN 1987 OCH FRAMÅT FINNS PRESENTERADE ÅRSVIS UNDER FLIKEN AKTIVITETER.

Medlemsantalet har skiftat genom åren men verksamheten har hela tiden utvecklats.
1987 8 medlemmar
1988 30 medlemmar
1989 43 medlemmar
1990 47 medlemmar
1991 55 medlemmar
1992 63 medlemmar
1993 71 medlemmar
1994 73 medlemmar
1995 100 medlemmar
1996 113 medlemmar
1997 142 medlemmar
1998 171 medlemmar
1999 186 medlemmar
2000 200 medlemmar
2001 194 medlemmar
2002 185 medlemmar
2003 200 medlemmar
2004 212 medlemmar
2005 215 medlemmar
2006 220 medlemmar
2007 224 medlemmar
2008 236 medlemmar
2009 221 medlemmar
2010 221 medlemmar
2011 195 medlemmar
2012 194 medlemmar
2013 176  medlemmar
2014 159 medlemmar
2015 151 medlemmar
2016 138 medlemmar
2017 140 medlemmar
2018 162 medlemmar + 81 medlemmar i Värmlands län = 243
2019 159 medlemmar + 74 medlemmar i Värmlands län = 233
2020 176 i Örebro län, (varav SÖ 103) + 61 i Värmland = 236
2021 173 i Örebro län (SÖ 109, SNÖ 31) +77 Värmland = 250
2022 192 i Örebro län (SÖ 123, SNÖ 31) +74 Värmland = 266

Hemsida för Länsföreningen (ÖLS) och Strokeföreningen Örebro (SÖ) https://orebrolansstrokeforening.org publicerades i oktober 2018.

Hemsida för Värmland är publicerad på Strokeförbundets hemsida nov 2021.
https://varmland.strokeforbundet.se

Antalet besökare på länsföreningens hemsida:
2018 Totalt 181 besökare, ett genomsnitt av 58 besökare /månad
(Okt 60, Nov 60, Dec 54)
2019 Totalt 961 besökare, ett genomsnitt av 80 besökare/månad.
(Jan 60, Feb 46, Mar 87, Apr 77, Maj 103, Juni 56, Juli 40, Aug 91, Sep 98, Okt 107, Nov 107, Dec 89)
2020 Totalt 1044 besökare, ett genomsnitt av 87 besökare/månad
(Jan 105, Feb 86, Mar 87, Apr 58, Maj 63, Juni 44, Juli 72, Aug 92, Sep 94, Okt 156, Nov 108, Dec 75)
2021 Totalt 834 besökare, ett genomsnitt av 69 besökare/ månad
(Jan 70, Feb 70, Mar 84, Apr 57, Maj 79, Juni 56, Juli 65, Aug 58, Sep 91, Okt 65, Nov 71, Dec 68)
2022 Totalt 1125 besökare, ett genomsnitt av 93 besökare/ månad
(Jan 57, Feb 91, Mars 121, Apr 97, Maj 115, Juni 77, Juli 67, Aug 105, Sep 96, Okt 124, Nov 104, Dec 71)

2023
Jan 101
Feb 138
Mars 137
Apr 116
Maj