Historik

Stroke(RIKS)förbundet bildades officiellt 1983.
Örebro läns strokeförening startades 1987 av 8 medlemmar från länet med stöd av ABF och Strokeförbundet.

I över 30 år har föreningen bedrivit verksamhet för att stödja personer med erfarenhet av stroke och deras anhöriga. Föreningen har också spridit kunskap om strokesjukdomen och dess konsekvenser. En strokeförening kan göra stora insatser på det personliga planet, ge kunskaper om stroke, ge kamratstöd, roa, uppmuntra och aktivera.

DE AKTIVITETER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅREN 1987 – 2020 PRESENTERAS ÅRSVIS UNDER FLIKEN AKTIVITETER.

Medlemsantalet har skiftat under åren men verksamheten har hela tiden utvecklats.
1987 8 medlemmar
1988 30 medlemmar
1989 43 medlemmar
1990 47 medlemmar
1991 55 medlemmar
1992 63 medlemmar
1993 71 medlemmar
1994 73 medlemmar
1995 100 medlemmar
1996 113 medlemmar
1997 142 medlemmar
1998 171 medlemmar
1999 186 medlemmar
2000 200 medlemmar
2001 194 medlemmar
2002 185 medlemmar
2003 200 medlemmar
2004 212 medlemmar
2005 215 medlemmar
2006 220 medlemmar
2007 224 medlemmar
2008 236 medlemmar
2009 221 medlemmar
2010 221 medlemmar
2011 195 medlemmar
2012 194 medlemmar
2013 176  medlemmar
2014 159 medlemmar
2015 151 medlemmar
2016 138 medlemmar
2017 140 medlemmar
2018 162 medlemmar samt 81 medlemmar i Värmlands län = 243 medlemmar totalt
2019 159 Örebro och 74 från Värmland = 233

Hemsidan publicerades i oktober 2018.
Antalet besökare följs månadsvis:

2018 181 besökare ett genomsnitt med 58 besökare /månad
(Okt 60, Nov 60, Dec 54)

2019 961 besökare ett genomsnitt med 80 besökare /månad
Jan 60
Feb 46
Mar 87
Apr 77
Maj 103
Juni 56
Juli 40
Aug 91
Sep 98
Okt 107
Nov 107
Dec 89

2020
Jan 105
Feb 86
Mar 91
Apr 58
Maj 63

Den 5 november 2019 bildades länets första Lokalförening: Strokeföreningen Örebro. Arbete pågår att bilda lokalföreningar även i Lindesberg och Karlskoga. Om intresse finns så är det möjligt att bilda stödgrupper på andra orter i länet.