Samverkan

Funktionsrätt Örebro
Olika funktionshinderföreningar är anslutna till Funktionsrätt Örebro, det är även Strokeföreningen. Samverkan sker mellan de olika organisationerna, Neuroförbundet, Hjärnkraft och Afasiföreningen är nära samarbetspartners till strokeföreningen. Strokeföreningens representant i Funktionsrätt Örebro är Ellinor Danielsson.

Anhörigcentrum
I varje kommun finns en organisation för stöd till anhöriga. Strokeföreningens anhörigrepresentant är Kerstin Karlsson 073 159 44 09.

ABF
Örebro läns Strokeförening har ett samarbete med ABF. De stödjer vid kursverksamhet, utflykter, underhållning etc.

Brukarhuset vid Mellringe
Många olika föreningar har expeditioner på Brukarhuset. Strokeföreningen har tillgång till en expedition. Föreningen har inte någon administrativ personal anställd. Brukarhusets läge vid utkanten av staden gör att expeditionen inte används optimalt.

Föreningarnas hus
Strokeföreningen är medlemmar i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13 A. Där har vi en samlingspunkt för styrelsemöten och medlemsmöten. Lokalerna är centralt belägen och har en kafeteria.

Bubblis Café och Butik
Storgatan 29 D är samlingspunkt för några av föreningens aktiviteter tex bangolf.