Samverkan

Funktionsrätt Örebro Län
Olika funktionshinderföreningar är anslutna till Funktionsrätt Örebro, det är även Strokeföreningen. Samverkan sker mellan de olika organisationerna. Neuroförbundet, Hjärnkraft och Afasiföreningen är nära samarbetspartners till strokeföreningen. Strokeföreningens representant i Funktionsrätt Örebro är Ellinor Danielsson.

Anhörigcentrum
I varje kommun finns en organisation för stöd till anhöriga. Strokeföreningens anhörigrepresentant är Ylva Risberg.

ABF
Örebro läns Strokeförening har ett samarbete med ABF. De stödjer vid kursverksamhet, utflykter, underhållning etc. Kontaktperson på ABF är Nina Norén. Kontaktperson från strokeföreningen är Inga Blomstrand.

Brukarhuset vid Mellringe
Många olika föreningar har expeditioner på Brukarhuset Mellringevägen 120 B Örebro. Strokeföreningen har tillgång till en expedition. Föreningen har inte någon administrativ personal anställd. Brukarhusets läge vid utkanten av staden gör att expeditionen inte används optimalt. Kontaktpersoner är Ellinor Danielsson och Inga Blomstrand

Föreningarnas hus
Strokeföreningen är medlemmar i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13 A i Örebro. Där har vi en samlingspunkt för styrelsemöten och medlemsmöten. Lokalerna är centralt belägen och har en kafeteria. Föreningen hyr ett minikontor på Föreningarnas hus där informationsmaterial deponeras. Syftet är att styrelsemedlemmar ska ha lätt att hämta material vid behov. Kontaktperson är Inga Blomstrand och Lars Eklund.

Hälsobro
Föreningen är medlem i Hälsobro på Manillagatan i Örebro. Det ger träningsmöjligheter för dem som är intresserade. Strokemedlemmar får rabatt på träning på Hälsobro. Hälsobro har byggt om sina lokaler och de är nu stora ljusa och fina. När Du ska börja träna ange att Du är medlem i Strokeföreningen. Kontaktperson från strokeföreningen är Christina Larsdotter.