Samverkan

Funktionsrätt Örebro Län
Olika funktionshinderföreningar är anslutna till Funktionsrätt Örebro, det är även Strokeföreningen. Samverkan sker mellan de olika organisationerna. Neuroförbundet, Hjärnkraft och Afasiföreningen är nära samarbetspartners till strokeföreningen. Strokeföreningens representant i Funktionsrätt Örebro är Ellinor Danielsson.

Anhörigcentrum
I varje kommun finns en organisation för stöd till anhöriga. Strokeföreningens anhörigrepresentant är Ylva Risberg.

Region Örebro län
Samverkan sker med Regionen i olika grupperingar:
Lokala strokegruppen Christina Larsdotter.
Brukarrådet för rehabiliteringsmedicin Christina Larsdotter.
Brukarrådet Vuxenhabiliteringen Ellinor Danielsson.

ABF
Örebro läns Strokeförening har ett samarbete med ABF. De stödjer vid kursverksamhet, utflykter, underhållning etc. Kontaktperson på ABF är Mikael Loiske. Kontaktperson från Strokeföreningen är Inga Blomstrand.

Brukarhuset
Regionen upplåter lokaler och många olika funktionshinderföreningar har expeditioner i brukarhuset. Strokeföreningen har en expedition och ett postfack i Brukarhuset Mellringevägen 120 B Örebro. Brukarhusets läge vid utkanten av staden gör att expeditionen inte används optimalt.

Föreningarnas hus
Strokeföreningen är medlemmar i Föreningarnas hus på Slottsgatan 13 A i Örebro. Föreningarnas hus är samlingspunkt för föreningarnas styrelsemöten och medlemsmöten. Lokalerna är centralt belägen och har en kafeteria. Föreningen hyr ett minikontor på Föreningarnas hus där informationsmaterial deponeras. Syftet är att styrelsemedlemmar ska ha lätt att hämta material vid behov. Kontaktperson är Lars Eklund.

Hälsobro
Föreningen är medlem i Hälsobro på Manillagatan i Örebro. Där erbjuds träningsmöjligheter för dem som är intresserade. Strokemedlemmar får rabatt på sin träning på Hälsobro. När Du ska börja träna ange att Du är medlem i Strokeföreningen. Kontaktperson från Strokeföreningen är Kerstin Gustafsson.