Information från styrelsen

Örebro Läns strokeförening är en länsförening av Strokeförbundet och ska:
Ge den som insjuknat i stroke och anhöriga ett aktivt stöd.
Ge möjlighet till personlig utveckling i samvaro med andra med erfarenhet av stroke.
Påverka kommun och region så möjligheten att återkomma till ett aktivt liv efter strokesjukdomen ökar.

Örebro läns strokeförening har plusgirokonto: 4383802-8 och organisationsnummer 875002-7933.

Föreningen har inte något kansli utan korrespondens hänvisas till vår ordförande Christina Larsdotter – adress hittar Du under styrelsen.

Anhörigstödjare är Ylva Risberg. Kontaktuppgifter hittar Du under styrelsen. Rollen är att stödja och lotsa vidare för mer stöd och avlastning i din roll som anhörig.

Föreningen har informationsmaterial om stroke i mikrokontoret på Föreningarnas hus i Örebro. Aktuell litteratur finns på Anhörigcentrum i Örebro till utlåning.

Styrelsemöten är tredje måndagen i månaden i Konferensrum 1 Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro.
Hösten 2019: 19 augusti, 16 september, 21 oktober och 18 november och 16 december.

Hjälp oss att sprida information om vår förening. Lämna gärna informationsmaterial på vårdcentraler, bibliotek mm. Berätta för personer i Din omgivning om vår verksamhet. Intresserade är alltid välkomna på våra medlemsmöten/ styrelsemöten.
Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.