Information från styrelserna

Örebro Läns strokeförening (ÖLS) är en länsförening och Strokeföreningen Örebro (ÖS) är en lokalavdelning av Strokeförbundet. Den övergripande målsättningen är ”Ett aktivt liv efter stroke.” Detta innebär att:
Ge den som insjuknat i stroke och anhöriga ett aktivt stöd.
Ge möjlighet till personlig utveckling i samvaro med andra med erfarenhet av stroke.
Påverka kommun och region så möjligheten att återkomma till ett aktivt liv efter strokesjukdomen ökar.

Örebro läns strokeförening (länsförening) har plusgirokonto: 4383802-8 och organisationsnummer 875002-7933.

Strokeföreningen Örebro (lokalförening) har sökt om ett plusgirokonto och fått ett organisationsnummer 802527292-6.

Föreningarna har inte något kansli utan korrespondens hänvisas till våra båda ordförande Christina Larsdotter/ Lars Eklund – adress hittar Du under styrelser.

Anhörigstödjare för länet är Ylva Risberg. Kontaktuppgifter hittar Du under styrelser. Rollen är att stödja och lotsa vidare för mer stöd och avlastning i din roll som anhörig.

Föreningen har informationsmaterial om stroke i mikrokontoret på Föreningarnas hus i Örebro. Aktuell litteratur finns på Anhörigcentrum i Örebro till utlåning.

Styrelsemöten är tredje måndagen i månaden i Konferensrum 1 Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro.
Våren 2020:
Länsföreningen: styrelsemöten: 20 januari, 16 mars, och 18 maj.
Årsmöte 25 april på Café Skogen Örebro.
Lokalföreningen Örebro: styrelsemöten: 3 februari, 20 april
(Årsmöte våren 2021.)

Hjälp oss att sprida information om våra föreningar. Lämna gärna informationsmaterial på lämpliga platser. Berätta för personer i Din omgivning om vår verksamhet. Intresserade är alltid välkomna på våra medlemsmöten/ styrelsemöten.

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelserna.