Information från styrelserna

Örebro Läns strokeförening (ÖLS) är en länsförening och Strokeföreningen Örebro (ÖS) är en lokalavdelning av Strokeförbundet. Den övergripande målsättningen är ”Ett aktivt liv efter stroke.” Detta innebär att:
Ge den som insjuknat i stroke och anhöriga ett aktivt stöd.
Ge möjlighet till personlig utveckling i samvaro med andra med erfarenhet av stroke.
Påverka kommun och region så möjligheten att återkomma till ett aktivt liv efter strokesjukdomen ökar.

Örebro läns strokeförening har plusgirokonto: 4383802-8 och organisationsnummer 875002-7933.

Strokeföreningen Örebro har inte fått sitt organisationsnummer ännu.

Föreningen har inte något kansli utan korrespondens hänvisas till våra ordförande Christina Larsdotter/ Lars Eklund – adress hittar Du under styrelsen.

Anhörigstödjare för länet är Ylva Risberg. Kontaktuppgifter hittar Du under styrelsen. Rollen är att stödja och lotsa vidare för mer stöd och avlastning i din roll som anhörig.

Föreningen har informationsmaterial om stroke i mikrokontoret på Föreningarnas hus i Örebro. Aktuell litteratur finns på Anhörigcentrum i Örebro till utlåning.

Styrelsemöten är tredje måndagen i månaden i Konferensrum 1 Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro.
Hösten 2019: 18 november och 16 december.

Länsföreningen våren 2020: 20 januari, 16 mars, Årsmöte xx styrelsemöte 18 maj
Lokalföreningen Örebro våren: 17 februari, 20 april

Hjälp oss att sprida information om våra föreningar. Lämna gärna informationsmaterial på lämpliga platser. Berätta för personer i Din omgivning om vår verksamhet. Intresserade är alltid välkomna på våra medlemsmöten/ styrelsemöten.
Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.