Information från styrelserna

Örebro Läns strokeförening (ÖLS) är en länsförening för Örebro Län och Värmlands län. Länsföreningen har plusgirokonto: 4383802-8 och organisationsnummer 875002-7933.
Ordförande för länsföreningen är Christina Larsdotter 070 362 40 37.

Strokeföreningen Örebro (ÖS) är en lokalavdelning, som engagerar medlemmar med Örebro som postadress. Lokalföreningen har bankgirokonto 5477-0375 och organisationsnummer 802527-2926.
Lokalföreningen har också Swish: 123- 583 77 52
Ordförande för lokalföreningen är Lars Eklund 076 006 70 37.

Båda föreningarna har postadress: Brukarhuset Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro.

Båda föreningarna har e- postadress: orebrolansstrokeforening@gmail.com
Välkommen att höra av Dig.

Anhörigstödjare för hela länet är Ylva Risberg 072 858 45 82.

Böcker och informationsmaterial: Strokeföreningarnas litteratur om stroke finns deponerad på Anhörigcentrum i Örebro för utlåning.
Informationsmaterial finns i föreningarnas mikrokontor på Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro.

Lokal för styrelsemöten är Konferensrum 1 Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro alternativt telefonmöte.
Länsföreningens Nästa styrelsemöte blir den 17 augusti.
Lokalföreningens årsmöte blir våren 2021.

Intresserade är alltid välkomna på styrelsemöten.
Ta gärna kontakt.