Information från styrelserna

Örebro Läns strokeförening (ÖLS) är en länsförening för Örebro Län och Värmlands län. Länsföreningen har plusgirokonto: 4383802-8 och organisationsnummer 875002-7933.
Ordförande för länsföreningen är Christina Larsdotter 070 362 40 37.
E-post: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Strokeföreningen Örebro (ÖS) är en lokalförening bildad 2019, som engagerar medlemmar med Örebro som postadress. Lokalföreningen har bankgirokonto 5477-0375 och organisationsnummer 802527-2926.
Lokalföreningen har Swish: 123- 583 77 52
Ordförande är Lars Eklund 076 006 70 37.
E-post: orebrolansstrokeforening@gmail.com

Strokeföreningen i Norra Örebro Län (SNÖ) är en lokalförening, som engagerar medlemmar i Hällefors, Ljusnarsberg, Nora och Lindesbergs kommuner. Lokalföreningen bildades 5 november 2020 och har organisationsnummer 802533-4882. Bankgiro 5639-5254 Swish 123-585 78 00
Ordförande är Christina Wendin 073 067 87 36
E-post: strokenorraorebrolan@gmail.com

Postadress (gemensam): Brukarhuset Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro.

Böcker och informationsmaterial: Strokeföreningarnas litteratur om stroke finns deponerad på Anhörigcentrum i Örebro för utlåning.
Informationsmaterial finns i föreningarnas mikrokontor på Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro