Information från styrelserna

Örebro Läns strokeförening (ÖLS) är en länsförening för Örebro Län och Värmlands län.
Länsföreningen har plusgirokonto: 4383802-8
och organisationsnummer 875002-7933.
Ordförande är Christina Larsdotter 070 362 40 37.

Postadress (gemensam):
Brukarhuset Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro.
E-post (gemensam): orebrolansstrokeforening@gmail.com

Strokeföreningen Örebro (ÖS) är en lokalförening bildad 2019, som engagerar medlemmar med Örebro som postadress.
Lokalföreningen har bankgirokonto 5477-0375 och
organisationsnummer 802527-2926.
Lokalföreningen har Swish: 123- 583 77 52
Ordförande är Lars Eklund 076 006 70 37.

Strokeföreningen i Norra Örebro Län (SNÖ) är en lokalförening bildad 2020, som engagerar medlemmar i Hällefors, Ljusnarsberg, Nora och Lindesbergs kommuner. Lokalföreningen har bankgirokonto 5639-5254
organisationsnummer 802533-4882.
Lokalföreningen har Swish 123-585 78 00
Ordförande är Christina Wendin 073 067 87 36

Irenes minnesfond. Strokeföreningarna i länet har bildat Irenes fond för att ge möjlighet att skänka pengar till vårt arbete. Pengarna sätts in på länsföreningens plusgirokonto 438 38 02-8. Pengarna används till att årligen dela ut en gåva till någon som gjort något bra för strokeföreningarna i länet. Nominera kan alla medlemmar/styrelser göra men beslutet ligger på länsföreningens styrelse. Enskilda medlemmar kan mottaga gåva ur minnesfonden vid ett tillfälle.

Böcker och informationsmaterial:
Strokeföreningarnas litteratur om stroke finns deponerad på Anhörigcentrum i Örebro för utlåning.
Informationsmaterial finns i föreningarnas mikrokontor på Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro.