Information från styrelsen

Örebro läns strokeförening har plusgirokonto: 4383802-8 och organisationsnummer 875002-7933.

Föreningen har inte något kansli utan korrespondens hänvisas till vår ordförande Christina Larsdotter – adress hittar Du under styrelsen.

För dig som anhörig har föreningen en anhörigstödjare Ylva Risberg. Kontaktuppgifter hittar Du under styrelsen. Rollen är att stödja och lotsa vidare för mer stöd och avlastning i din roll som anhörig.

Föreningen har informationsmaterial om stroke i mikrokontoret på Föreningarnas hus i Örebro. Aktuell litteratur finns på Anhörigcentrum i Örebro till utlåning.

Styrelsemöten är tredje måndagen i månaden i Konferensrum 1 Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro.
Hösten 2019: 19 augusti, 16 september, 21 oktober och 18 november och 16 december.

Styrelsen har representanter i:
¤ Lokal arbetsgrupp för stroke fd Strokerådet
¤ Funktionsrätt Örebro Län
¤ Rehabiliteringsmedicinska klinikens brukarråd,
¤ Vuxenhabiliteringens brukarråd och
¤ Centrum för hjälpmedels brukarråd.
¤ Café Bubblis styrelse
¤ Föreningsrådet Föreningarnas Hus

Hjälp oss att sprida information om vår förening. Lämna gärna informationsmaterial på vårdcentraler, bibliotek mm. Berätta för personer i Din omgivning om vår verksamhet. Intresserade är alltid välkomna på våra medlemsmöten/ styrelsemöten.
Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.