Kalender 2021

Våra fysiska möten är pausade, vi arbetar med telefoner och zoom.

TELEFONMÖTEN
Måndagar klockan 11 är det telefonmöten. Alla som vill kan vara med, en telefon med # är det enda som behövs. Vi talar om ditten och datten och försöker att uppmuntra och stödja varandra. Ta kontakt med Ellinor 073 203 30 08 eller Christina 070 362 40 37 för att få information och inloggningskoder.

Telefonmöten kan också göras i Norra länsdelen. Vill Du vara med ta kontakt med Christina Wendin 073 067 87 36.

ZOOMMÖTEN
Zoom möten via datorer eller läsplatta. Vi håller på att lära oss att Zooma. Nu är vi 12 personer som kan göra det och vi vill utöka gruppen. Förutsättningen är att Du har en dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Intresserad av att prova? Ta kontakt med Inga 070 275 96 52.

Studiecirkel via Zoom
Vi är 8 personer som studerar boken Strokesurvivor, se nedan. Cirkeln är vid fem tillfällen och startar den 13 januari klockan 16.00. Boken vi läser är Strokesurvivor av Anneli T Heikenborn. Vi diskuterar bokens innehåll och gör jämförelser med våra egna upplevelser.

Strokeföreningen lånar ut boken till studiecirkeldeltagarna. Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52. Villkor är att Du är medlem i föreningen och har uppkoppling via Zoom. Maximalt antal deltagare är 8 personer.

Vi startar gärna en ny cirkel i februari om intresse finns. Anmälan till Inga 070 275 96 52.