Kalender 2021

PROMENADER
Under mars månad kommer vi att arrangera promenader i Örebro. Vi planerar att starta den 23 mars. Mer information kommer.

FIKAMÖTEN PÅ TELEFON
Måndagar klockan 11 är det fikamöte på telefon. Alla som vill kan vara med, en telefon med # är det enda som behövs. Vi talar om ditten och datten och försöker att uppmuntra och stödja varandra. Ta kontakt med Ellinor 073 203 30 08 eller Christina 070 362 40 37 för att få information och inloggningskoder.

ZOOMMÖTEN
Zoom möten via datorer eller läsplatta. Vi håller på att lära oss att Zooma. Nu är vi 14 personer som har genomfört över 25 zoom möten. Vi vill utöka gruppen, förutsättningen är att Du har en dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Intresserad av att prova? Ta kontakt med Inga 070 275 96 52.

STUDIECIRKEL VIA ZOOM
Zoom gruppen läser nu boken ” Ge aldrig upp” av Torvald Engvall. Strokeföreningen lånar ut boken till studiecirkeldeltagarna, som är medlemmar och har en zoom uppkoppling. Kursstart den 24 februari klockan 16.00. Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52.

Nästa bok i vår studiecirkel via Zoom.