Gruppaktiviteter

Mer information om varje kurs finns att läsa under respektive flik. Vi avvaktar med aktiviteter inomhus.

Studiecirkel /läsecirkel med hjälp av Zoom. Vi har under senvintern genomfört två studiecirklar via Zoom. Vi har läst Strokesurvivor av Anneli T Heikenborn och Ge inte upp av Thore Engvall. Till hösten planerar vi för det gick en propp av Christa Mickelsson.

Anhöriggrupper för personer boende i Örebro drivs tillsammans med Anhörigcentrum i Örebro. Om anhörigstöd i grupp önskas i andra kommuner – ta kontakt med Ylva .
Föreningen har köpt in ett antal böcker av bl a författaren Karin Rex Svensson som belyser anhörigperspektivet boken heter ”Men Jag Då”. Böcker kan lånas kostnadsfritt från föreningen, de deponeras på Anhörigcentrum Thulegatan Örebro ( Brolyckan). Kontaktperson är Ylva Risberg 072 858 45 82.

Rytmikkurs enligt Ronnie Gardiner (RGM)
Lokal är ABF (Maja Ekelöf) Fredsgatan 18 Örebro. Kursavgift är 300 kronor. Medlemskap i föreningen är ett krav. Intresserad? Ta kontakt med Inga Blomstrand 070 275 96 52 alt inga.blomstrand@outlook.com

Kost och livshygien för hjärta och kärl – ett nytt paradigm:
Ny forskning om tarmens betydelse för hälsa och livskvalitet diskuteras. Kursen är fem tillfällen och ges utan kostnad för strokeföreningens medlemmar. Lokal är ABF:s lokaler på Fredsgatan 18 i Örebro. Intresserad? Ta kontakt med Sol-Britt Fontander 073 106 30 67. 

Släktforskning:
Att gräva fram sina rötter i arkiven är spännande. Kursen genomförs i en anpassad takt och beräknas till 6 tillfällen. Maximalt antal deltagare är 5. Lokal med tillgång till datorer finns på ABF Fredsgatan 18 Örebro. Kostnad för kursen är 300 kronor, den betalas individuellt till ABF. Intresserad? Ta kontakt med Gudrun Hoffmeister 070 514 89 34.

Bangolf inomhus
Bangolf spelas i både Lindesberg och Örebro. Golfen kan utföras både stående och sittande. Intresserad? Kontaktpersoner är Lars Eklund 076 006 70 37 i Örebro och Christina Wendin 073 067 87 36 i Lindesberg.

Bågskytte inomhus
Vi planerar att starta en nybörjar kurs i bågskytte när pandemin tillåter. Vi kommer att vara i Nora i allaktivitetshuset. Kontaktperson är Inga Blomstrand 070 275 96 52 eller Ellinor Danielsson 073 203 30 08

Strokeskola startar efter önskemål och lagom stor grupp, högst 8 personer. Syftet är att öka kunskapen om strokesjukdomen och dess konsekvenser genom diskussioner utifrån sin egen erfarenhet kombinerat med kunskapsinhämtning.  Intresserad? Ta kontakt med Inga Blomstrand 070 275 96 52 eller inga.blomstrand@outlook.com
Informationsbroschyrer ingår i kursen och böcker finns att låna från Strokeföreningen.