1987

Den nationella organisationen, Strokeriksförbundet, sökte lämpliga personer som kunde starta länsföreningar i landet.

Två lärare på arbetsterapeututbildningen i Örebro Anita Kihlman och Inga Johansson (Blomstrand), tog kontakt med Strokeriksförbundet för att få material till sina lektioner. De fick frågan om de kunde hjälpa till att bilda en länsförening i Örebro. Inga skulle gå på föräldraledighet och tog på sig uppdraget.

Strokeriksförbundets kanslichef Tryggve Ohlsson samlade intresserade som fanns i länet. Från Regionsjukhuset hade Neurologläkare Margareta Samuelsson lovat att stödja arbetet, liksom ABF i Örebro som bistod med lokal för mötet.

14 september Uppstartsmöte på Medborgarhuset i Örebro med
8 medlemmar. Inga Johansson tog på sig uppdraget att vara en sammanhållande länk i kartläggningen om det fanns ”marknad” för en förening samt en första värvningskampanj. Informationsbroschyrer distribuerades till alla arbetsterapiavdelningar i länet som arbetar med strokepatienter inom akutvård, långvård och primärvård.