1988

I januari hade föreningen 8 medlemmar och
i augusti 30 stycken.

26 mars Första medlemsmötet på Scandic Hotell, med 17 deltagare både från Förbundet och ABF. Målet var att fortsätta medlemsvärvning och kartläggning av intresse för en förening. Nu var det 18 medlemmar i föreningen.

15 april ansöker Örebro läns Strokeförening om medlemskap i ABF Örebro län. Under hösten beviljades ansökan.

7 maj Samlades 8 stycken medlemmar på Scandic Hotell. Doktor Margareta Samuelsson talade om Medicinska aspekter på Stroke med en uppskattad frågestund. Efter mötet kunde medlemmarna äta lunch till självkostnadspris.

26 – 27 maj deltog representanter från Strokeföreningen i ABF:s planeringsdagar om samarbete mellan olika handikappföreningar.

22 augusti ansökte Örebro läns Strokeförening om startbidrag från Örebro läns Landsting. Kerstin Brandell, Länshandikappkonsulent, var handläggare.
¤ Föreningens syfte är att aktivt stödja strokedrabbade och deras anhöriga.
¤ Föreningen vill sprida kunskap om stroke,
¤ skapa möjligheter att umgås med andra i samma situation,
¤ verka för att strokedrabbade får större möjligheter att komma tillbaka till ett meningsfullt liv,
¤ ge tillfälle till en trevlig och givande samvaro.

 2 september Medlemsmöte i Nyhyttans Rehabcenter. Först en guidad tur i lokalerna, sedan vegetarisk lunch, nötbiffar av hasselnötter till en kostnad av 60 kronor per person. Därefter ett medlemsmöte med programpunkten föreningens kommande verksamhet, 8 deltagare

Informationskanalerna utvidgades till länets sjukgymnastikavdelningar och till kommunernas hemtjänstassistenter och chefer, cirka 90 brev. På Olaus Petri Vårdcentral hölls ett informationsmöte om strokeföreningen med ett 40 tal intresserade lyssnare. På Kopparbergs Vårdcentral genomfördes också ett informationsmöte. I Fjugesta informerades ett 60 tal vårdpersonal om strokeföreningen.

Två tidskrifter rönte uppmärksamhet på våra informationsmöten, det var
1. Kunskap aktivitet och samverkan av Kerstin Tham och Lena von Kock
2. Cirkulationsstörningar i hjärnan av Barbro Johansson. Strokeföreningen hade köpt in dessa böcker till kvantitetsrabatt och sålde dem sedan till styckepris.

1 oktober Scandic Hotell berättar handikappkonsulent Kerstin Brandell om sitt uppdrag och ger goda råd till en nystartad förening. Under oktober månad kommer ansökan om startbidrag att behandlas. Efter lunch diskuterar Örebro läns Strokeförening hur vi ska arbeta vidare. Vi kan konstatera att det finns intresse för en strokeförening i Örebro län. Målsättningen är att bilda en ordinarie styrelse under ett årsmöte första kvartalet 1989.

12 november Medborgarhuset i Örebro. Hemtjänstassistent Kerstin Håkansson berättar om kommunal verksamhet.