1989

Årsmöte första kvartalet

3 mars Medlemsmöte på Servicehuset Linden i Lindesberg.

6 maj Medlemsmöte i Medborgarhuset, Örebro. Riktlinjer för fortsatt arbete.

21 oktober Lindesbergs Lasarett arbetsterapiavdelningens träningslägenhet. Afasiföreningen har informerat om sommarsols anläggningar i Nora den 12 oktober, rapport från det mötet.

1 december Möte på Geriatriska kliniken i Örebro. Terttu och Knut Häggström från Piteå berättar om sina erfarenheter som anhörig och strokedrabbad, för yrkesverksam personal, patientföreningar, anhöriga och andra intresserade. Hur är det att vara anhörig till en strokepatient? Goda råd och tips till person vid bemötande av anhöriga? Hur man som anhörig och patient kan arbeta vidare med träning.

31 december har föreningen 43 medlemmar.