1990

I strokekontakt nummer 4 /1990 rapporterar Inga Johansson (Blomstrand) att föreningen nu stabiliserat sig och blivit en ”riktig” förening. Arbetsinsatserna har fördelats inom styrelsen och att föreningen har haft fem möten under året.

22 september Årsmöte på Rostahemmets samlingssal, 7 deltagare. Rapport från Förbundet att tidskriften Visst finns det hopp kommer att finnas i nytryck till hösten. Diskussioner fördes att dela upp Länsföreningen i lokalföreningar men det bordlades till ett annat årsmöte. Lillemor Falkenström rapporterade från cirkelledarutbildning runt materialet Kunskap samverkan och aktivitet. Hon kommer att starta en sådan kurs i slutet av hösten i norra länsdelen.

21 oktober Strokemöte på Lindesbergs Lasarett, 5 deltagare.

Möte på Hjälpmedelscentralen

Resa till Sätra Brunn

22 november Överläkare Kerstin Hulter Åsberg, kontaktsjuksköterskan Iréne Åhlgren, sjukgymnasten Eivor Haglund berättar om strokeprojektet i Enköping Håbo i Alnängsskolans aula, för 90 deltagare mycket intresserade åhörare, ”man kunde höra en knappnål falla”. Åhörarna kom från akutvård, långvård, primärvård och hemtjänst.
Projektet har haft utbildningar för personal, patienter och anhöriga. De beskrev samverkansformerna mellan sjukvård, rehabilitering och social service. Ett fint material fick deltagarna ta del av.