1992

Föreningen har 60 medlemmar.

18 januari Träff med seniordans på Dagvården på Lindesbergs sjukhus. 6 deltagare. Karlskoga lasarett har frågat om filmen Vägen tillbaka. TV kommer att sända information om stroke i programmet Anslagstavlan 62 sekunder, vid flera tillfällen.
Lillemor berättar om sin utbildningsvecka på Gysinge i Seniordans. Sex olika seniordanser lärdes ut i slutet av mötet.

14 mars Medlemsmöte på Laxbrogården i Kopparberg.

12 april Årsmöte på Restaurang Svalan i Örebro, 12 deltagare.
Stockholms läns Strokeförening kom på besök med 70 personer och Strokeorkestern underhöll med spex och lotterier samt allsång. Efter lunch och underhållning tittade Stockholms läns Strokeförenings medlemmar på Hjalmar revyn.

Örebro läns Strokeförening höll årsmöte. Till mötet kom förbundets nya ombudsman Sven Viklund som informerade om sina arbetsuppgifter att bilda nya föreningar och stödja dem som finns. Att värva nya medlemmar och att ge mer offentlighet åt strokeorganisationen var andra diskussionsämnen. Rapport från Årsmötet finns i Strokekontakt nr 2 1992.

16 maj hade strokeförbundet en stämma på Wennergrens Center i Stockholm Ing-Bert och Bernt var Örebro läns Strokeförenings representanter.

24 maj Korvgrillning och kaffestund vid Nittälven med musik av vår egen strokeorkester.

5 september Medlemsmöte Dagvården Lindesbergs lasarett. Mötet beslutade att föreningen ska öppna ett bankkonto. Till Nynäshamn på strokemöte i landet valdes Ing-Bert Jonsson och K-G Karlsson att representera Örebro län. Kalle visade en videofilm han gjort vid årsmötet och vid träffen vid Nittälven.

2 oktober Visar videon ”Vägen tillbaka” på Kopparbergs Vårdcentral, avdelning 1. Efter filmen diskuteras önskade aktiviteter i vår förening.

14 november Medlemsmöte och värvningsmöte på Geriatriska kliniken i Örebro. Fyra personer från strokeföreningen deltog och lämnade material till ett 100 tal personer. Samtliga fyra tyckte att det var ett lyckat möte.

21 – 22 november Konferens i Organisations och studiefrågor på Nynäsgården. IngBert Jonsson och Bernt Andersson var Örebros representanter.

Örebro läns strokeförening beviljas Lotteritillstånd mellan 1 december 1992 och 31 maj 1992 för skraplott KOMET. Lottpris 1 krona.