1993

Medlemmar 71 st.

30 januari Månadsmöte på Arbetsterapin i Lindesberg. 5 deltagare

27 februari Samlingssalen Geriatriska kliniken Örebro. Filmen Vägen tillbaka visas. Därefter kaffe och underhållning av strokeorkestern.

22 mars Lindesbergs Lasarett. Möte med Sven Wiklund från Strokeförbundet och 4 av medlemmarna. Diskussion om föreningens målsättningar och styrelsens arbete.

24 april Årsmöte på Nora Stadshotell, 9 deltagare.

24 maj Månadsmöte vid Nittälven med korvgrillning.

13 juni Tre timmars kryssning med Motala Express från Askersund.

4 september möte i arbetsterapilokalen vid Lindesbergs lasarett. 6 personer. Hur ska vi få bättre fart i föreningen? Ska vi dela vår förening i lokalföreningar?

30 oktober Månadsmöte på Godtemplargården i Nora. Hemvårdsassistent Marianne Tillman informerar om handikappades rättigheter och skyldigheter och visar filmen ”Vägen tillbaka”.

27 november Medlemsmöte på Geriatriska kliniken i Örebro.
Margareta Samuelsson pratade under temat ”Doktorn har ordet”

11 december Luciafest och julbord på Tages Wärdshus i Bångbro.

En skrivelse sändes till Sjukhusdirektören i Örebro med önskemål om fler sittplatser och viloplatser i sjukhusets korridorer. Svar kom att de ska se över problemet och försöka att åtgärda det på bästa sätt.

En skrivelse till landstingspolitiker och Kommunalpolitiker författas om farhågor över att Geriatriska kliniken i Örebro riskerar att läggas ner.