1994

Föreningen har 73 medlemmar, Örebrodelen har 43, Lindesberg/Norra 25 och Karlskogadelen 5.

En skrivelse till landstingspolitiker och Kommunalpolitiker författas om farhågor över att Geriatriska kliniken i Örebro riskerar att läggas ner. Skriften distribuerats i 100 olika brev till olika beslutsfattare. Muntliga kommentarer kommer till föreningen som tyder på att vårt engagemang uppskattas.

Videofilmen Samverkan i Strokevården har köpts in till Föreningen, det finns möjlighet att låna den av föreningen och den visas på olika informationsmöten.

19 mars Årsmöte Grand Hotell Örebro 8 deltagare.
Förslag finns att föreningen ska fördela sig i olika grupper för att etablera en grogrund till lokalföreningar. För Örebro delen ansvarar Berit Lindkvist och Eskil Pettersson Norra länsdelen Ingbert Jonsson och Eivor Stefansson och I Karlskoga delen har Siv Bodinger lovat att administrera ett möte.

28 maj Medlemsmöte på Hjälpmedelscentralens nya lokaler på Propellervägen i Örebro. Gunilla Samuelsson visade runt och berättade om verksamheten som omsätter 55 millioner kronor om året. Hjälpmedel förbättras hela tiden och den nya taltjänsten är ett viktigt komplement till verksamheten. Sex medlemmar deltog 2 från Karlskoga, 3 från Örebro och 1 från Kopparberg.

12 juni Resa till Sätra Brunn. Lillemor Falkenström kör gruppen i en minibuss till Sätra Brunn utanför Sala för att titta på deras Strokerehabilitering. Lunch serveras på Sätra Brunn.

7 september Strokesjuksköterskan Carina Fredriksson berättade om Strokeenheten ESSETs fina verksamhet i Karlskoga. Två anhöriga tog på sig ansvaret att informera på enheten vid några tillfällen per termin. Det var 26 personer som deltog i mötet.

17 december Julbord på Tages Herrgård i Bångbro.