1996

I december 1996 får Örebro läns Strokeförening sin 100:e medlem Majvor Persensjö.

26 Mars  Jeremiasgården. Rolf och Carin Heinemann berättade om deras företag ”Slagrutan” Rolf berättade om jordstrålar, currylinjer, auror runt människan. Carin berättar om alternativa behandlingsmetoder och tillsammans berättar de om hur parets arbetsfält kompletterar varandra.
23 deltagare.

22 april  Årsmöte på Örebro Kongresscenter lokal Grundläggaren.
15 deltagare.

Juni  Medlemsmöte vid Ässundet.

Augusti  Medlemsmöte på Sundbyvik. En fin presentation gjordes av verksamheten.

10 september  Föreläsningssal F1-2 Regionsjukhuset Örebro Medlemsmöte där handkirurg Sorna Rayan från Elisabeth Kliniken i Uppsala beskrev handkirurgins möjligheter att ge grepp i funktionshindrade armar och händer efter ett strokeanfall.

5 oktober  Medlemsmöte på Hagby ängar i Nora där Björn Schullström berättade om Olympiska spel. Birgit Jerlström visar runt i lokalerna och Inez Nyberg bjuder på goda hembakade kakor.

(TV programmet den 20 oktober ”Livslust” kommer att behandla Stroke.)

21 november  Medlemsmöte på Skebäcksgården i Örebro där Inga Johansson berättade om Riksförbundets resa till Cypern.

Örebro läns strokeförening söker medlemskap i Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO i Örebro kommun.

15 december  Julbord på Tages Wärdshus i Bångbro. 25 deltagare.