1998

Nu är det 179 medlemmar i Strokeföreningen

21 februari Besök på Kvarngården i Kumla.

3 mars Besök på Karlskoga Folkhögskola. Kerstin Berg
berättar om verksamheten.

18 April  Årsmöte på Scandic Hotel i Örebro. En skrivelse författas om bevarande av rehabverksamheten på Sundbyvik. Svar kommer från Peter Bäckström hälso och sjukvårdsdirektör. Kompetensbevis i akut strokevård på neurologkliniken har 50 medarbetare genomgått, strokeföreningen var med i firandet. Strokekompetens i rehabilitering på rehab enheterna i kommunen, första i landet, ska påbörjas under året.
23 medlemmar var med på årsmötet.

24 maj Resa på Göta Kanal i samarbete med NHR Buss till Karlsborg och en 4 timmars båttur med MS Sandön.

27 juni Minigolfturnering vid Ässundet. Årets mästare
i golf är Ingalill Sjunnesson. En portabel golfbana är inköpt till Örebro läns Strokeförening.

19 september  Medlemsmöte i Askersund på Dagrehab
Västergården. Anita Skagerlund berättar om verksamheten. Kaffe med diskussion om föreningens verksamhet.

18 oktober  Höstmöte i Sandvads Sportstuga. Underhållning av Rosie och förtäring. 19 deltagare

Länshandikappkonsulenten Eivor Pettersson informerade i Örebro.

20 december  Julbord på Tages Värdshus i Bångbro. Ett standar från strokeföreningen är överlämnad till Värdshuset som tack för många julbord. 20 medlemmar deltog i julbordet.