1999

Nu är det 188 medlemmar i Strokeföreningen

En förfrågan har kommit från Universitetet om Strokeföreningen kan stödja doktoranden Marita Widar i hennes forskningsstudie i form av en ALU anställning för dokumentation. Föreningen har inte ekonomiska möjligheter till detta.

29 januari  Föreningsmöte på Dagvården Hagbyängar i Nora.
Roy Svensson underhåller och allsång.

16 februari Besök på Brandstationen i Örebro. Per Lindsten visar runt och berättar om räddningstjänstarbete som han utfört i Somalia.

7-8 mars  Strokeförbundet och Örebro läns strokeförening ordnar Strokekonferens i Örebro.

13 mars  Busstur till Nora. Märta Brandin berättar om sin bok ”Så levde vi”. Anita Maria Karlsson berättar och visar bilder ”Karavanvägar i tid och rum”.

15 mars Studiebesök på Sveriges Radio V Bangatan Örebro. Bosse Jardler tar emot.

16 april Temadag om ätstörningar i Alnängsskolans aula. Gunilla Bergersson från Göteborg föreläser om sväljproblem, som en del i strokerehabiliteringskompetensen men också med en allmän föreläsning för vårdpersonal. Föreläsningarna lockade över 100 yrkesverksamma.

17 april  Årsmöte på Scandic Hotell, Västhaga i Örebro, 28 deltagare. Eine Rainamaa är kontaktperson för anhöriga, hon får en referensgrupp bestående av andra anhöriga. Anhörigstöd organiseras nu i kommunerna. En möteskommitté för strokeföreningens möten bildas av 5 personer. Strokekompetensen examinerade i Örebro är 38 stycken och två av dem Margareta Heerman och Anne- Marie Bäckström är intervjuade i Svea Puls 5/ 1999.

15 maj Vårfest tillsammans med NHR.

3 juni Minigolfturnering vid Essundet.

18 september Högst 12 personer har möjlighet att besöka Trygghetscentralen i Örebro. Britten Uhlin berättar om veksamheten

7 oktober Medlemsmöte på Rostahemmet. Christina Jacobsson
och Ulla Englund visar overheadbilder från gamla Örebro.

19 november Landstinget ordnar ett föredrag på RSÖ med temat stroke som en del av föreläsningar under HJÄRNÅRET.

20 november Medlemsmöten på Marklyckans dagcentral. Squaredansuppvisning.

19 December  Jullunch på Tages Wärdshus i Bångbro. Artikel i Bergslagsposten 21 december 1999.
45 medlemmar var med på julbordet.

Sundbyvik är stängd för vintern och anläggningen riskerar att säljas.