2000

Nu är det 200 medlemmar i Strokeföreningen.

3 februari  Medlemsmöte i Nya Församlingshemmet i Nora.

7-8 mars Strokeförbundet och Örebro läns Strokeförening anordnar Strokekonferens i Wilandersalen RSÖ med 250 deltagare. Syftet är att förbättra STROKE-vården, visa rehabiliteringens möjligheter samt öka förståelsen för anhöriga och strokeerfarnas situation. Konferensen riktar sig till anställda i primärkommun och landsting. Sex deltagare från Örebro läns Strokeförening.

15 april  Årsmöte på Scandic Grand Hotell i Örebro. Nytt förslag på färdtjänst är ute på remiss. Svar sänds till Kommunförbundet efter diskussion på årsmötet. Stöd till anhöriga är ett viktigt arbete, en anhörigrepresentant behöver knytas till styrelsen. Ett informationsblad om föreningens syfte tillverkas och ska distribueras till vårdcentraler och bibliotek mm.
28 deltagare.

18 maj  Buss till Gillersklack med bad för intresserade.

30 juni  Båttur från Hamnplan till Ässundet och räkmacka.

13 augusti Medlemsmöte i Norra länsdelen på Treskillingen i Kopparberg

Socialstyrelsen har kommit ut med Nationella riktlinjer för strokesjukvård, skriften finns i tre olika versioner varav en är publik för allmänheten. Föreningen köper in ett exemplar till varje styrelsemedlem.

29 augusti Skebäcksgårdens dagverksamhet. Jan Backlund kommer och diskuterar vilket stöd anhöriga vill ha i framtiden.

23 september Skebäcksgårdens dagverksamhet. Bodil Greek redogör för projektet om patientens rätt i vården. Studiecirklar kommer att starta.

5 oktober  Anhörigdag i Fiadelfiakyrkan som en del i anhörigveckan V40. Strokeföreningen har ett utställningsbord där Lennart Vieweg håller i samordningen. Föreläsning i Vasakronans Konferenscenter Klostergatan 24 av Lars Wikander, författare till boken Långsamhetens lov.

17 december  Julbord på Tages Wärdshus i Bångbro. Buss från Askersund 11.00, Scandic Örebro 12.00 och Nora 12.45.

Under året har medlemmarna kunnat haft självträning på tisdagar mellan 14 – 15,30 på Sundbyvik. Kostnad: 20 kronor per gång.