2001

Ingrid Edrén berättar att länets strokegrupp arbetar med vårdprogram för stroke efter de nya riktlinjerna. Ingrid deltar i arbetet.

22 mars Bo Fredriksson berättar om Den nya färdtjänsten på Olaus Petri Församlingshem Sofiagatan Örebro. 5 medlemmar deltog.

21 april  Årsmöte på Scandic Grand, Örebro. 21 deltagare.

24 juni  Bussresa till Gillersklack.

30 juni  Medlemsmöte vid Ässundet, Örebro. 15 deltagare.

25 augusti  Medlemsmöte i Ånnaboda.

4 oktober  Anhörigdag på Filmstaden. Ett anhörigcentrum planeras i Örebro på Södermalmshemmet. Eine Rainamaa är föreningens representant i anhörigfrågor.

27 oktober Besök på Strokeenheten i Karlskoga.

5 november ett kombinerat styrelsemöte och medlemsmöte på lokalen Fabriksgatan 8 i Örebro. Lena Stolphage från Taltjänst informerade om Landstingets service till personer som har röst, tal och språksvårigheter.

Ingrid Edrén har målat en bild som ska användas för informationsmaterial från Örebro läns Strokeförening.

15 December  Julbord på Tages Wärdshus i Bångbro. 30 deltagare.

Strokeföreningen fick i december tillgång till ett delat rum vid HSO:s lokaler på Drottninggatan i Örebro.