2002

Från 1 april delar Strokeföreningen lokal med Parkinsonförbundet och Alzheimerföreningen i Vuxenskolans lokaler på Fabriksgatan 8. Landstinget har anslagit pengar till hyreskostnaden för innevarande år.

3 februari möte i Nora på nya församlingshemmet mitt emot kyrkan

Mars ett intressant studiebesök på Nerikes Allehanda.

25 april Årsmöte på Sundbyvik. Ordföranden tackade särskilt Vivi-Ann Adolfsson för hennes insatser under året eftersom hon varit både kassör och sekreterare. 21 deltagare.

8 juni  Strokemästerskap i golf på Sundbyvik. Vinnare i Strokeföreningens mästerskap för strokedrabbade vann Stig Rosén och anhöriggruppen vanns av Gunnel Pettersson.

17 augusti  Utflykt till Lillsjöstrand med picknickkorg och bad i Lillsjön. En härlig dag med sol och bad och 23 grader i vattnet. Alla var mycket nöjda med arrangemanget. 25 deltagare.

NA hade en artikel den 17 augusti: ”Strokepatienter i Örebro län får inte rätt vård”

2 september invigs ett anhörigcentrum på Södermalmshemmet. Det kommer att finnas olika aktiviteter, föreläsningar och avlastning för anhöriga. Det kommer att finnas två avlastningsplatser för tillfälligt boende med personal från kommunen.

3 oktober  Anhörigdagen på Filmstaden, Strokeföreningens representanter var Ingrid Edrén, Lennart Vieweg och Ann-Charlotte Ågren. Vivi Ann ser till att vårt material finns på plats.

18 oktober medlemsmöte på Danska Krogen Örebro för att äta mat tillsammans.

10 december skriver Nerikes Allehanda om strokevård, vårdglapp och brister i rehabilitering från olika perspektiv. Ingrid Edrén berättar om sin erfarenhet av rehabilitering. Ingrid har varit strokeföreningens representant i länets strokeprogram ”Hjärnslag i Bergslagen ”

15 december  Julbord på Tages Wärdshus i Bångbro.