2005

Under 2005 publicerade Socialstyrelsen en populärversion av Nationella riktlinjer för Stroke, där prioriteringar inom strokevården klargjordes.

Under året undersökte föreningen om det skulle gå att göra en resa till Teneriffa – den blev inställd på grund av för få deltagare.

16 februari Studiebesök på Örebro Rehab, Strokegruppen.

14 mars Strokeföreningens representanter Björn, Karl och Arne medverkar på universitetsutbildningen i ”Hälsa och idrott”.

Mars  Naturens Dag vid Ronnesta, Tysslingen.

3 april  Årsmöte i Sundbyvik, 32 deltagare. Afasiföreningens ordförande var ordförande på årsmötet och han höll efter årsmötet ett föredrag om samverkan mellan våra olika organisationer.

7-8 april Strokekonferans i Wilandersalen, Örebro.

10 april Pubkväll i Sundbyvik tillsammans med Afasiföreningen och Hjärnkraft.

29 maj Utflykt till Ånnaboda.

4 juni Invigning av Brukarnas Hus i Mellringe, Örebro.

11 juli Bussresa till Visingsö, 35 deltagare.

7 augusti  Golfturnering på Sundbyvik, 32 deltagare. Årets golfmästare är Bertil Larsson.

21 augusti  Utflykt till Lillsjöstrand med bad och picknickkorg.

26 september  Resa till Degerfors Valsverk med lunch. Eftermiddagsunderhållning på Valsverket med Monica Forsberg och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

6 oktober Anhörigdagen i Elimkyrkan.

11 december  Julbord på Tages Wärdshus i Bångbro, 36 deltagare.