2008

Antal medlemmar 236, det är det högsta antalet medlemmar föreningen haft genom åren.

30 mars  Årsmöte på Sundbyvik, 35 deltagare.

27 maj  Bussresa Hjälmaren runt med stopp för kaffe
på Hjälmargården. Lunch i Eskilstuna med besök i Parken ZOO
och kaffe i Arboga, 31 deltagare.

26 juli  Sommarutflykt till DHR:s sommarhem vid Lillsjöstrand.

September  Strokedagen.

27 september  Bussresa Möckeln runt med lunch vid Lunedet,
20 deltagare.

2 oktober  Anhörigdagen i Elimkyrkan i Örebro.

7 december  Julbord på Hjälmaregården i Läppe, 49 deltagare.