2009

Mars  Föreläsning av Lena Spanó från Strokeförbundet i Brolyckans matsal.

29 mars  Årsmöte på Sundbyvik.

7 april  Vi träffas på Café Svanen vid Tysslingen.

13 maj  Strokedagen i Wilandersalen på USÖ.

26 maj  Samling på Café Skogen.

17 juni  Busstur genom Värmland och till Sjötorp.

Juni  Bussresa till slussarna i Lyrestad.

Juli  Utflykt till DHR:s sommarhem.

September  Bussresa till Kopparberg med
lunch på Tages Värdshus.

Oktober  Studiebesök på Sveriges Radio.

November  Musikunderhållning på Adolfsbergsgården.

December  Julbord på Café Skogen.