2018

7 februari  Ronnie Gardiners Rytm- och Musikmetod (RGRM)
startar, 10 st. tillfällen.

22 februari  Träff på HELLAS Restaurang i Örebro.
Medlemmarna äter och har trevligt tillsammans.

14 mars  Caféträff på SVEAS Konditori i Örebro.

7 april  Årsmöte på Café Skogen. 14 deltagare.

8 maj  Strokedagen

Årets tema är:
PREVENTION/FÖREBYGGANDE MED VISION ETT VÄRDIGT LIV EFTER STROKE

Lokal: Föreningarnas Hus, Ateljen Slottsgatan 13 A Örebro
Tid 14.00 – 16.30 med paus för förfriskningar (tiderna är beräknade)
Programmet riktar sig till medlemmar, anhöriga, yrkesverksamma och andra intresserade. Ingen föranmälan.

Utställningar: En utställning från företaget Synergy kommer att finnas på plats. Företaget presenterar kost och kosttillskott med hälsoprofil.

Material om stroke från Strokeförbundet och Örebro läns strokeförening.

PROGRAM

14.00 – 14.45
Riskfaktorer för/vid/efter stroke och vad Du kan göra för att minska dem
Martin Johansson ST läkare, internmedicin Lindesbergs lasarett
Pernilla Nilsson strokesjuksköterska, Karlskoga lasarett

14.45 – 15.15
FRUKTPAUS med tillgång till Strokeföreningens samlade material och Synergys material.

15.15 -16.15
En äventyrare med egen erfarenhet av stroke ger oss sin bild av ett värdigt liv efter stroke.
Bengt Rodin berättar om sina erfarenheter.

16.15 – 16.30
Hälsofrämjande åtgärder är viktiga att förmedla av en strokeförening men vad är då hälsofrämjande åtgärder?
Inga Blomstrand specialist i arbetsterapi, ledamot av Örebro läns strokeförenings styrelse.
Välkomna/ Örebro Läns Strokeförening

Bilder från strokedagen 2018


23 maj 
Caféträff på Sveas konditori

29 augusti Medlemsmöte Tybble Restaurangen Tybble torg Örebro Drakenbergsgatan 1 Klockan 18.00. Det var 8 personer som träffades och åt god mat på restaurangen.

4 september  Ronnie Gardiners Rytm- och Musikmetod (RGRM)
startar, 10 st. tillfällen.