2022

18 januari Vi var 7 personer som träffades på La Casa. Vi var ensamma i lokalerna och vi satt vid två olika bord. Diskussioner och samvaro var lika trevligt som vanligt.

Än en gång får vi vara försiktiga med våra aktiviteter. Avstånd och försiktighet gäller. En liten grupp spelar golf på torsdagar.

Släktforskningskursen har startat för terminen.

Sammanlagda antalet medlemmar i januari 2022 är 250. De är fördelade i Norra länsdelen (SNÖ) 31 i Strokeföreningen Örebro (SÖ) 107 och i övriga Örebro län 35 och Värmlands län 77.