Medlemsmöten

19 oktober (tisdag) Utbildning om BankID och Swish startar, se under gruppaktiviteter, ytterligare två tillfällen 26 oktober och 2 november Intresserad? Ta kontakt med Gudrun 070 514 89 34 eller ghoffmeister19@gmail.com

9 november ( tisdag) 14.00 Medlemsmöte i Södra länsdelen Lokal: Visholmen Sjöängen Sundsbrogatan 32 Askersund. Vi berättar om vår verksamhet, spelar bangolf och fikar tillsammans.
Kontaktperson: Gunilla Ekberg 070 529 66 17

9 november (tisdag) 18.00 Haga Restaurang och Pizzeria Vaktelvägen 2 Örebro Anmälan till Lotta 070 217 08 56 senast 5 november.

16 november (tisdag) 14.00 Föreläsning av Brottsförebyggande rådet i Aktivitetsrummet Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A Örebro. Vi fikar tillsammans efteråt.

11 december (lördag) 13.00 Julbord på Kurs och konferensgård Solliden Långbyn 27 705 91 Örebro. Medlem betalar 400 kronor och Icke medlem 545 kronor. Barn betalar 10 kronor per levnadsår upp till 12 år. Vi kommer att genomföra lotterier – har Du en vinst att skänka ta med den till julbordet. Begränsat antal platser. Anmälan till Christina Larsdotter 070 362 40 37 senast den 4 december, reservation att platserna kan ta slut, först till kvarn gäller.


Idéer till kommande medlemsmöten tas emot av Programgruppen som består av Lotta, Birgitta, Kerstin, Lars, och Ellinor. Sammankallande i gruppen är Ellinor Danielsson 073 203 30 08. Alla aktiviteter presenteras på hemsidan.