Medlemsmöten

27 augusti Medlemsmöte i Norra länsdelen 13-14.30 finns strokeföreningen på Lindesbergs lasarett för att sprida information om stroke. 15-17 inbjuder vi till bangolf och informerar på Linden Kungsgatan 34. Föreningen bjuder på kaffe.

29 augusti Bangolfen startar för terminen 13-15. Bubblis Café Storgatan 29 D Örebro. Varje torsdag spelar vi umgås, fikar och tävlar. Se under fliken gruppaktiviteter Golf.

3 september spelar vi Boule på boulebaren Slottsgatan 6 Örebro. Kostnad 150 kronor/ rabattkort 75 kronor. Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52 senast 30 augusti.

8 september är det konstutställningar Ljusstråk i Nora. Kulturgruppen åker, vill Du följa med ta kontakt med Ellinor Danielsson 073 203 30 08

12 september 18.00 en kväll på restaurang LANA Kolgrill Storgatan 5 Örebro. Anmälan till Lotta 070 237 08 56 senast 9 september.

17 september 14.00 Seniorbio på Roxy Olaigatan 19 Örebro.
Bion som visas är En Sista semester.
Alla är välkomna inte bara seniorer. Biljettpriset är 70 kronor. Handikappanpassad lokal. Alla köper sin egen biljett. Kontaktperson är Gudrun Greger 070 658 88 20.

23 september 14.00 – 15.00. Lär Dig att hantera Bank ID och Swish. Kursen är vid två tillfällen 23 september och uppföljning den 7 oktober. ABF lokaler på Fredsgatan 18 Örebro. Kursen är avgiftsfri för medlemmar och leds av Gudrun Hoffmeister som tar emot anmälan på telefon 070 514 89 34 alt E-post: ghoffmeister19@gmail.com

25 september 13.30 Cafe Bubblis Storgatan 29 D. En utbildningsdag om Fall och fallprevention. Åsa Andersson kommer att berätta om risken att falla efter en stroke. Vad går det att göra för att förebygga fall? Ytterligare programpunkt återkommer vi med. Alla intresserade är välkomna.

30 september Seniormässa i Kumla Strokeföreningen deltar.

4- 6 oktober En Friskvårds och Rehabiliteringsresa till Ädelfors i Småland. Programmet innehåller föreläsningar, prova på aktiviteter, gymnastik och avslappning, middag och även en utflykt till ett industri-museum. Alla intresserade är välkomna, för föreningens medlemmar är kostnaden 750 kronor för resa (handikappanpassad buss) , boende, (anpassat boende) mat och aktiviteter. För ickemedlemmar är priset 1500 kronor. Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52, och betalning till strokeföreningens pluskonto 438 38 02-8. Några platser kvar.

8 oktober 17.00 Anhörigcentrum i Örebro ordnar en jubileumsfestival på Conventum för alla anhöriga och intressenter.
En sprakande jubileumsfest med anledning av Anhörigcentrums 20 års jubileum. Välkomna!

15 oktober 14.00 Seniorbio på Roxy Olaigatan 19 Örebro.
Filmen som visas är Den sista Gentlemannen.
Alla är välkomna inte bara seniorer. Biljettpriset är 70 kronor. Handikappanpassad lokal. Alla köper sin egen biljett.
Kontaktperson är Gudrun Greger 070 658 88 20.

16 oktober 18.30 Neuroföreningen i Örebro bjuder in till samvaro på Marklyckan Karlsgatan 24 Örebro. Rotary deltar i programmet. Mer information kan lämnas av Lotta 070 217 08 56. Ingen anmälan.

16 oktober 14.00 Kvarngården Kumla. Information om stroke riktat till anhöriga. Ylva Ellinor och Inga håller i programmet.

6 november 15.00 Café träff på Sveas, Stortorget 15 Örebro. Vi firar Gustav II Adolfdagen med en bakelse – eller något annat? Ingen anmälan. Välkommen.

12 november 14.00 Seniorbio på Roxy Olaigatan 19 Örebro. Filmen som visas är Fannys flykt.
Alla är välkomna inte bara seniorer. Biljettpriset är 70 kronor. Handikappanpassad lokal. Alla köper sin egen biljett.
Kontaktperson är Gudrun Greger 070 658 88 20.

20 november 12.45 Lunchmöte på Hellas Drottninggatan 14 Örebro. Anmälan till Ellinor Danielsson 073 203 30 08 före 18 november.

7 december 13.00 Traditionellt Julbord på Kurs och Konferensgården Solliden Långbyn 217 Örebro. Anmälan till Christina Larsdotter 070 362 40 37 eller Bengt Karlsson 076 189 80 31 senast 1 december.

10 december 14.00 Seniorbio på Roxy Olaigatan 19 Örebro. Filmen som visas är Helan och Halvan.
Alla är välkomna inte bara seniorer. Biljettpriset är 70 kronor. Handikappanpassad lokal. Alla köper sin egen biljett.
Kontaktperson är Gudrun Greger 070 658 88 20.

Vårens möten planeras för fullt. Idéer till medlemsmöten tas gärna emot av Programgruppen som består av Lotta, Birgitta, Lars, Ellinor och Gudrun H, sammankallande i gruppen är Ellinor Danielsson 073 203 30 08