Medlemsmöten

Alla medlemsmöten i strokeföreningarna är inställda, även årsmötet.

Tips, råd och funderingar hänvisas till Inga Blomstrand
070 275 96 52, inga.blomstrand@comhem.se

Idéer till medlemsmöten tas gärna emot av Programgruppen som består av Lotta, Birgitta, Lars, Ellinor och Gudrun H, sammankallande i gruppen är Ellinor Danielsson 073 203 30 08