Medlemsmöten

Under mars kommer vi att starta med uteaktiviteter. Program kommer.

Varför ska man vara med i en strokeförening?
Ge och få gemenskap, träffa nya vänner
Få en social gemenskap med andra som känner igen svårigheterna
Anhöriga kan träffa andra anhöriga i liknande situation
Ge möjlighet till personlig utveckling tillsammans med andra som har erfarenhet av sjukdomen stroke
Få information och kunskap om stroke
Få medlemstidningen Strokekontakt med fyra nummer per år
För att stödja strokeföreningens verksamhet
Vara med och påverka samhället för en bättre strokevård på alla nivåer
Öka antalet medlemmar så aktiviteter kan utökas på flera platser i länet

Idéer till kommande medlemsmöten tas gärna emot av Programgruppen som består av Lotta, Birgitta, Lars, Ellinor och Gudrun H. Sammankallande i gruppen är Ellinor Danielsson 073 203 30 08