Medlemsmöten

Måndagar klockan 10. Var med på ”Fikapaus” via telefonmöte. Vi talar med varandra i grupp. Vill Du vara med? Ta kontakt med Ellinor 073 203 30 08 för att få inloggningskod. Välkommen!

Torsdagar klockan 13.30 Bangolf Aktivitetsrummet Föreningarnas Hus Slottsgatan 13 A ÖREBRO. Vi spelar med avstånd. Vill Du vara med? Ta med handskar. Fika efter spelningen till självkostnadspris på Föreningarnas Hus.

LINDESBERG: Torsdagar klockan 14 Bangolf Linden Kungsgatan 37 B LINDESBERG.
Vill Du vara med? Ta med handskar. Fika finns att köpa av PRO i angränsande lokal.

Torsdagar klockan 17-19.30 Caféträffar på Reveljen Kaserngatan 8B Örebro. Hjärnkraft Örebro tillsammans med Strokeföreningen Örebro driver caféträffarna för medlemmar och anhöriga. Kaffe serveras till självkostnadspris. Annons i Nerikes Allehanda onsdagar under Föreningsnytt.

Idéer till kloka medlemsmöten tas gärna emot av Programgruppen som består av Lotta, Birgitta, Lars, Ellinor och Gudrun H, sammankallande i gruppen är Ellinor Danielsson 073 203 30 08