Medlemsmöten


Idéer till kommande medlemsmöten tas emot av Programgruppen som består av Lotta, Kerstin, Lars, och Ellinor. Sammankallande i gruppen är Ellinor Danielsson 073 203 30 08. Alla aktiviteter presenteras under flikarna kalender och gruppaktiviteter.