Medlemsmöten

Måndagar klockan 10. Var med på ”Fikapaus” via telefonen. Det är ett telefonmöte där vi talar med varandra i grupp. Vill Du vara med? Ta kontakt med Inga Blomstrand 070 275 96 52 eller inga.blomstrand@comhem.se för att få inloggningskod.
Vi kommer att prata med varandra 27 juli, 3 augusti, 10 augusti, Välkommen!

Torsdagar klockan 14 Bangolf utomhus i stadsparken med start 16 juli.
Vi försöker bilda mindre grupper om cirka 8 personer. Vill Du vara med? Ta med handskar. Medtag fika eller så fikar vi tillsammans i stadsparken.

Idéer till kloka medlemsmöten tas gärna emot av Programgruppen som består av Lotta, Birgitta, Lars, Ellinor och Gudrun H, sammankallande i gruppen är Ellinor Danielsson 073 203 30 08