Om

Vi är en länsförening inom Stroke-Riksförbundet.

På denna webbplats får Du information om våra
möten och andra aktiviteter. Här kan Du söka
medlemskap och komma i kontakt med vår styrelse.
Se kontaktsidan!

I vår förening kan både de som fått stroke och deras
närstående få stöd, gemenskap
och möjlighet att skapa opinion på lokalplanet.

Anhörigstöd finns i länets alla kommuner.