Rytmik (RGM)

Ronnie Gardiners Method (RGM), är anpassad för personer med egen erfarenhet av stroke. Vi arbetar med rytm, musik och rörelse enligt ett specifikt schema tillsammans i en grupp. Metoden är utformad för att stimulera hjärnan och förbättra koncentration, balans, koordination, minne samt skapa glädje och självförtroende.

Undervisningen ges av Diplomerade RGM- instruktörer.

Höstterminen 2019 blir kursen tisdag eftermiddag.
Kursstart 17 september. 14.15 – 16.00
Lokal är Maja Ekelöf i ABF:s lokaler Fredsgatan 18 Örebro.

Kursavgift: är 300 kronor som betalas in till Strokeföreningen plusgiro 438 38 02 – 8.

Medlemskap i strokeföreningen och egen erfarenhet av stroke är en förutsättning för deltagande.

Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52 alt inga.blomstrand@comhem.se