Rytmik (RGM)

Ronnie Gardiners Method (RGM) är anpassad för personer med egen erfarenhet av stroke. Vi arbetar tillsammans i en grupp med rytm, musik och rörelse efter ett specifikt schema. Metoden är utformad för att stimulera hjärnan och förbättra koncentration, balans, koordination, minne samt skapa glädje och självförtroende.

Metoden har en vetenskapligt bevisad effekt och ges av Diplomerade RGM- instruktörer. Mer information om metoden finns på Ronnie Gardiners hemsida: http://www.ronniegardinermethod.com/

På grund av för få anmälda, pågår ingen kurs. Vi återkommer när det finns en grupp intresserade.

Medlemskap i Strokeföreningen och egen erfarenhet av stroke är en förutsättning för deltagande.

Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52 alt inga.blomstrand@outlook.com