Rytmik (RGM)

Ronnie Gardiners Method ( RGM) är anpassad för personer med egen erfarenhet av stroke. Vi arbetar med rytm, musik och rörelse efter ett specifikt schema tillsammans i en grupp. Metoden är utformad för att stimulera hjärnan och förbättra koncentration, balans, koordination, minne samt skapa glädje och självförtroende.

Metoden har en vetenskapligt bevisad effekt och ges av Diplomerade RGM- instruktörer. Mer information finns på Ronnie Gardiners hemsida: http://www.ronniegardinermethod.com/

Lokal är Maja Ekelöf i ABF:s lokaler Fredsgatan 18 Örebro.

Kursstart beräknas till den 26 augusti.

Kursavgift: 300 kronor som betalas in till Strokeföreningens
plusgiro 438 38 02-8.

Medlemskap i strokeföreningen och egen erfarenhet av stroke är en förutsättning för deltagande.

Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52 alt inga.blomstrand@comhem.se