Rytmik (RGM)

Ronnie Gardiners Method (RGM) är anpassad för personer med egen erfarenhet av stroke. Vi arbetar med rytm, musik och rörelse efter ett specifikt schema tillsammans i en grupp. Metoden är utformad för att stimulera hjärnan och förbättra koncentration, balans, koordination, minne samt skapa glädje och självförtroende.

Metoden har en vetenskapligt bevisad effekt och ges av Diplomerade RGM- instruktörer. Mer information om metoden finns på Ronnie Gardiners hemsida: http://www.ronniegardinermethod.com/

Höstterminen 2021 blir kurserna på onsdag eftermiddag och uppdelade i två grupper:
13.00 nybörjare och 14.30 fortsättningsgrupp.

Kursdagar: 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 3 november, 10 november, 17 november, 24 november, 1 december och 8 december.

Lokal: ABF:s lokaler Fredsgatan 18 Örebro. Kurslokalen kommer att växla mellan Gisslenrummet och Taikon 1. Information kommer att finnas på anslagstavla vid entrén.

Kursavgift: 300 kronor betalas till Strokeföreningens
plusgiro 438 38 02-8 eller Swish 123 583 77 52

Medlemskap i Strokeföreningen och egen erfarenhet av stroke är en förutsättning för deltagande.

Anmälan till Inga Blomstrand 070 275 96 52 alt inga.blomstrand@outlook.com